Should you have any questions, don't hesitate to contact us:

Dr Agnieszka Golińska:

open
Galeria - Wydział Matematyki i Informatyki

Tuition fees

Payable full-time studies (for international students): http://uwb.edu.pl/bachelor-s-degree

Wysokość opłat za pełen cykl kształcenia na prowadzonych w językach obcych kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, ustalona dla obywateli polskich – na zasadach pełnej odpłatności: http://www.old.uwb.edu.pl/kandydaci.php?p=2289

© 2019 Institute of Informatics