Informatyka - studia pierwszego stopnia
Rok Opiekun E-mail opiekuna roku E-mail roku
I mgr Adrian Jaszczak
II mgr Łukasz Szeremeta
III dr inż. Wojciech Lesiński

 


Informatyka - studia drugiego stopnia
Rok Opiekun E-mail opiekuna roku E-mail roku
I dr Agnieszka Golińska
II dr Marta Kapturczak

Informatyka i Ekonometria pierwszego stopnia
Rok Opiekun E-mail opiekuna roku E-mail roku
I dr Małgorzata Zdanowicz
II dr Adam Grabowski
III mgr Barbara Łupińska

 


2008-2020   © Instytut Informatyki UwB