Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zaprasza na Warsztaty pt. "Jak napisać wniosek projektowy ERC w programie Horyzont 2020 - ćwiczenia praktyczne", które odbędą się 25 listopada 2014r. w godzinach 10.45 - 14.00 na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej , sala 128 (I piętro) ul. Wiejska 45A ,Białystok. 

Zakres tematyczny spotkania: 

 • Przygotowanie wniosku projektowego 
 • Ocena wniosku projektowego 
 • Przygotowanie formularzy A (on-line) 
 • Omówienie szczegółów przygotowania projektu 

Spotkanie poprowadzi ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dr Wiesław Studencki. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy. 

ERBN finansuje kilka rodzajów grantów badawczych: 

 • ERC  Starting Grant - dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie: do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat, 
 • ERC Consolidator Grant - dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat, 
 • ERC Advanced Grant - dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat 

Pełna Agenda Warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: link

7.11.2014


Uczelnia na miarę potrzeb. Technologie wspierające organizację oraz działalność naukowo- dydaktyczną na Uczelni Wyższej

Data: 25.11.2014 r

Miejsce: Warszawa

Zapraszamy Państwa na VI odsłonę konferencji poświęconej nowym technologiom i informatyzacji na polskich uczelniach.

Merytorycznie konferencję będą wspierać m.in.:

 • dr Jacek Urbaniec, Pełnomocnik Rektora UJ ds. e-nauczania, Uniwersytet Jagielloński "MOOC - nowe szaty edukacji?"
 • dr Marek Zimnak, Członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich, PRom "Kryzys komunikacyjny na uczelni - próba typologii"
 • Mariusz Czerniak, Kierownik Pracowni Komputeryzacji Toku Nauczania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu "USOS źródłem danych dla systemu POL-on"
 • Artur Wojno, Prodziekan Wydziału ds. Nauczania na Odległość, Uczelnia Łazarskiego Technologicznie wsparcie będzie ze strony:
 • Artur Kania, OPTeam SA "System Obiegu Dokumentów OPTiRCM jako narzędzie wspomagające procedurę weryfikacji pracy dyplomowej"
 • Arcus Systemy In formatyczne S.A. / Microsoft „Zastosowanie technologii VDI do budowy infrastruktury informatycznej na uczelni"
 • Przedstawiciele Partnera NASK – temat już wkrótce Patronatu Honorowego wydarzeniu udzielili:
 • Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
 • Fundacja Rozwoju i Szkolnictwa Wyższego

ZAPRASZAMY JUŻ 25 LISTOPADA !!

Więcej informacji na stronie: link.

Rejestracja: link.

5.11.2014 


Praktyczne aspekty komercjalizacji wyników badań naukowych

Data: 11.12.2014 r

Miejsce: Warszawa

Cena: 420PLN + VAT Przy zgłoszeniu do 2 grudnia 2014 r Później 590 PLN + VAT

W programie:

 • Kierunki rozwoju sektora badawczo-rozwojowego i współpracy z przedsiębiorstwami w nowej perspektywie 2014-2020 
 • Zarządzanie wynikami badań naukowych na uczelniach w Europie i USA  
 • Wstępna wycena wartości potencjału komercyjnego technologii
 • Prawo do wynalazku akademickiego na gruncie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z 2014 roku 
 • Zarządzanie własnością intelektualną w konsorcjum: prawne aspekty umów licencyjnych i sprzedaży wyników badań
 • Współpraca nauki i biznesu – praktyczne aspekty na przykładzie działań Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
 • Zarządzanie wynikami badań w spółce spin-off – umowy handlowe i wniesienie aportu do spółki akademickiej  
 • Najnowsze orzecznictwo z zakresu wykorzystania znaków towarowych w sieci 

Więcej informacji i rejestracja na stronie: link.

Broszurka

5.11.2014 


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku zaprasza na szkolenie pt.  

Rozliczanie wniosków o płatność,  zasady promocji i kontroli w projektach realizowanych w ramach PO KL”
 
Szkolenie odbędzie się 9 czerwca 2014 r. w godz. 09.00-14.10, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku, sala 318b, III piętro.
 
27.05.2014


Szkolenia z przedsiębiorczości

Dwa czterodniowe szkolenia z zakresu przedsiębiorczości odbędą się w dniach:
14-17 maja 2014 r. w Warszawie
19-22 maja 2014 r. w Warszawie
 
Tematyka szkolenia: 
 • Ocena potencjału pomysłu innowacyjnego 
 • Rozwój pomysłu innowacyjnego (czynniki niezbędne dla pomyślnego rozwoju pomysłu) 
 • Planowanie działania, pozyskiwanie pierwszych klientów, generowanie dochodu 
 • Wyzwania: stres przy rozpoczynaniu działalności, niepewność rynku, zachowanie przedsiębiorców 
 • Czym jest transfer technologii i jaki daje potencjał przedsiębiorcom 
 • Czynniki sukcesu w transferze technologii 
 • Prawo własności intelektualnej 
10.04.2014


Bezpłatne szkolenia dla naukowców

Akademia Morska w Gdyni razem z Ośrodkiem Doradztwa i Treningu Kierowniczego organizuje kolejne bezpłatne szkolenia dla naukowców. Tematyka szkoleń będzie dotyczyła komercjalizacji wyników badań, finansów i ryzyka w projektach badawczych oraz komunikacji i pracy zespołowej.
Więcej na stronie: http://www.granty-na-badania.com/2014/02/bezpatne-szkolenia-dla-naukowcow.html

12.03.2014


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Projekt SKILLS 

Celem projektu jest doskonalenie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, rozwój umiejętności z zakresu komunikacji naukowej i kształtowanie postaw proinnowacyjnych. 
 
6.02.2014


Szkolenia z zarządzania zespołem naukowym

Szkolenie adresowane jest do pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę w jednostkach naukowych w Polce oraz doktoranci z tych jednostek. Szkolenie jest bezpłatne. Na szkolenie z zarządzania zespołem naukowym zaproszeni są szczególnie naukowcy, którzy pełnią lub będą pełnić funkcje kierowników zespołów badawczych.

20.01.2014


To, że polska szkoła potrzebuje zmian, wiedzą wszyscy. To, w jaki sposób ma się zmieniać - nieliczni. Kierunki zmian wytyczają najczęściej eksperci i pilotażowe programy dla edukacji. Jednym z nich jest "Kolegium Śniadeckich" - projekt, w którym w wybranych szkołach nauczyciele i uczniowie testowali strategię wyprzedzającą, czyli nauczanie przedlekcyjne.

17 czerwca, w Best Western Hotel Cristal w Białymstoku, odbędą się bezpłatne warsztaty prezentujące tę innowacyjną metodę, skierowane do nauczycieli i wszystkich osób zainteresowanych edukacją.

Strona projektu: http://www.kolegiumsniadeckich.pl/

24.06.2013


Rekrutacja słuchaczy na studia podyplomowe z zakresu ochrony własności intelektualnej. Szczegóły: PDF

11.06.2013


I konkurs w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego – Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

Podmiot ogłaszający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Przedmiot konkursu:

Celem Przedsięwzięcia jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.

Szczegóły dostępne są na stronach internetowych www.ncbr.gov.pl w zakładce Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej.

08.03.2013


Rekrutacja do bezpłatnego szkolenia Kobieta Matką Wynalazków - IV edycja: http://www.kmw.fika.pl/rekrutacja-do-szkolen

13.02.2013


Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych podlaskich uczelni wyższych do udziału w bezpłatnych dwuczęściowych szkoleniach. Pierwsze szkolenie - podstawowe z zakresu „Finansowania komercjalizacji badań naukowych firmy typu spin-off/spin-out” oraz uzupełniające z zakresu: „Zarządzania własnością intelektualną w e-biznesie”.
Szkolenia podstawowe poprowadzi dr inż. Małgorzata Skibska-Zielińska, zaś uzupełniające dr Joanna Banasiuk.

Ramowy program:

 • Pojęcie komercjalizacji i transferu technologii
 • Ścieżki komercjalizacji badań naukowych
 • Spółki spin-off/spin-out – jako metoda komercjalizacji badań naukowych
 • Finansowanie komercjalizacji badań
 • Wsparcie Instytucji Transferu Technologii
 • Sposoby skutecznego aplikowania o fundusze na projekty B+R
 • Zajęcia praktyczne – przygotowanie dokładnego planu przedsięwzięcia typu spin-off/spin-out

Szkolenia mają formę wyjazdową i odbędą się w Golf Park Lipowy Most, Burska 29 16-030 Supraśl. Zapewniamy nocleg, wyżywienie, bezpłatna saunę i basen w ośrodku.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronach internetowych www.naukaiebiznes.pl w Strefie pracownika naukowego.

Zapraszamy do zgłaszania się osobiście, telefonicznie, pocztą oraz mailowo na adres: awszeborowska@bfkk.pl

Termin szkoleń podstawowych: 23/24.02.2013r

13.02.2013


Oferta tylko dla kobiet (Granty, szkolenia,staże): http://www.europoint.com.pl/pozyskiwanie-i-rozliczanie-funduszy-unijnych

13.02.2013


Oferta ogólna (Granty, szkolenia,staże):

Szkolenia i staże z zakresu komercjalizacji badań naukowych (uwagi: w niektórych stażach - praca zdalna, nie wymaga obecności pracownika w danym mieście):

13.02.2013


Artykuł poświęcony tzw. POSTDOC zawiera linki do konkretnych ofert i przykład postępowania. http://zajaczkowski.org/2009/07/31/co-to-wlasciwie-jest-postdoc-i-jak-go-sobie-zorganizowac/

13.02.2013

2008-2020   © Instytut Informatyki UwB