Biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki znajduje się na parterze budynku Wydziału Matematyki i Informatyki.

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00

Telefony 85 738 8299
85 738 8340
Adres e-mail library@math.uwb.edu.pl
Katalogi
Księgozbiór Biblioteka gromadzi książki naukowe z zakresu matematyki i informatyki, podręczniki z dziedziny matematyki i informatyki oraz innych nauk pokrewnych. Posiadamy:
  • 30013 vol. wydawnictw zwartych,
  • 11912 vol. czasopism
Prenumerujemy 18 tytułów czasopism polskich i zagranicznych (stan na dzień 31.12.2014).
Czytelnia Dysponujemy:
  • 5 stanowiskami komputerowymi,
  • 62 miejscami dla czytelników.
Czytelnia otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych.
Pracownicy
  • bibliotekarz Elżbieta Gierejczyk
  • bibliotekarz Katarzyna Tarasiewicz-Koronczewska

Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

2008-2020   © Instytut Informatyki UwB