*Multiwyszukiwarka PRIMO*

Umożliwia przy pomocy jednego okienka przeszukiwanie zasobów Uniwersytetu w Białymstoku:

  • katalogu
  • Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej
  • Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku – RUB
  • elektronicznych zasobów subskrybowanych przez UwB
  • wybranych elektronicznych zasobów w otwartym dostępie

Bazy niedostępne w Primo należy przeszukiwać osobno przez zakładkę Bazy, na zasadach ustalonych przez poszczególne jednostki.

Aby skorzystać z pełnych tekstów zasobów przeszukiwanych przez PRIMO spoza sieci UwB należy zalogować się (pracownicy i studenci UwB).

Prosimy o dzielenie się swoją opinią na temat korzystania z zasobów UwB przez multiwyszukiwarkę PRIMO: e-zasoby@uwb.edu.pl

2008-2020   © Instytut Informatyki UwB