Zakład Modelowania Materiałów

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Zakładu koncentrują się przede wszystkim na problematyce: komputerowe sterowanie eksperymentem; komputerowe modelowanie własności materiałów.
 


Zakład Metod Numerycznych

Badania naukowe prowadzione przez pracowników Zakładu koncentrują się przede wszystim na problematyce: opracowywanie wyspecjalizowanych operatorów genetycznych do efektywnego identyfikowania geometrii brzegu z wykorzystaniem Parametrycznego Układu Równań Całkowych (PURC); badanie zastosowania wielowarstwowych sieci neuronowych do identyfikacji geometrii brzegu. 
 


Zakład Sztucznej Inteligencji i Multimediów

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Zakładu koncentrują się na następujących zagadnieniach: reprezentacja i przetwarzanie danych w środowiskach Semantycznego Internetu i Danych Połączonych; dane strumieniowe; magazyny grafów RDF; bazy danych; odkrywanie struktur w informacji muzycznej; składnia i semantyka informacji muzycznej; biometria i rozpoznawanie wzorców; obliczenia granularne; zbiory przybliżone; systemy inteligentne.


Zakład Programowania i Metod Formalnych

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Zakładu koncentrują się przede wszystkim na problematyce: rozbudowywanie bazy danych komputerowo zweryfikowanej matematyki formalnej. Obecnie w Instytucie Informatyki pracuje grupa twórców systemu Mizar, jednego z najbardziej na świecie znanego i cenionego systemu komputerowej weryfikacji dowodów i gromadzenia tak uzasadnionych twierdzeń (Biblioteka MML) oraz korzystania z nich.
 


2008-2020   © Instytut Informatyki UwB