• prof. dr hab. Eugeniusz Zieniuk -   Przewodniczący Rady Naukowej
     
  • dr hab. Anna Gomolińska, prof. UwB
  • dr hab. Artur Korniłowicz,  prof.UwB
  • dr hab. Marek Parfieniuk, prof. UwB
  • dr hab. Witold Rudnicki, prof.UwB
  • dr hab. Marian St. Uba, prof. UwB
  • dr hab. Agnieszka Bołtuć
  • dr inż. Andrzej Kużelewski
  • dr inż. Dominik Tomaszuk
2008-2019   © Instytut Informatyki UwB