Rekrutacja
Ruszyła rejestracja na naszym wydziale
Kandydacie !
 1. Aby zarejestrować się przejdź na stronę Internetowej Rejestracji Kandydatów i załóż nowe konto
 2. Informacje o kierunku znajdziesz > TUTAJ
 3. Informacje o naszym Wydziale są > TUTAJ
 4. Pełny opis kierunków znajduje się na stronie > IRK
 5. Informacje o dyżurach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, jej siedzibie oraz jej dane teleadresowe znajdziesz > TUTAJ
Studiuj z nami. Zapraszamy !

Aktualizacja!!!

Sesja - sem. letni, rok ak. 2016/17:

I stopień

II stopień

12.07.2017


Uwaga studenci I roku 1 stopnia kierunku Informatyka

Zaliczenie poprawkowe laboratorium grupy L1, L2, L3 z "Architektury systemów komputerowych" zgodnie z Państwa prośbą zostało ustalone na: poniedziałek 10.07.2017r. sala 2042 godz.10.00 (drugi termin).

dr inż. Wiesław Półjanowicz

03.07.2017


Uwaga studenci I stopnia kierunku informatyka

Zaliczenie wykładu "Matlab programowanie i zastosowania" zgodnie z prośbą zostało przesunięte na: środa 14.06.17 sala 2001 godz.13.00.

Termin poprawy laboratorium: poniedziałek 26.06.17 sala 1004 grupy L1-L3 godz.10.00, L4-L6 godz.11.30

dr Aneta Polewko-Klim

13.06.2017


Zapraszamy do aplikowania na XIII Letnie Praktyki Badawcze!

Trwają zapisy na XIII Letnie Praktyki Badawcze – wakacyjne interdyscyplinarne warsztaty dla studentów i doktorantów, których celem jest wykorzystanie matematycznego sposobu myślenia do rozwiązywania rzeczywistych problemów firm i instytucji. W poprzednich latach zrealizowaliśmy projekty m.in. dla Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Casinos Poland, Polskiej Grupy Zbrojeniowej i wielu innych.

Do wzięcia udziału serdecznie zapraszamy osoby mające zainteresowania naukowe z dziedzin takich jak ekonomia, informatyka, matematyka, a także nauk technicznych. Zapewniamy pracę w interdyscyplinarnych grupach projektowych. Więcej o tym jak pracujemy można przeczytać na stronie http://www.praktyki.waw.pl/jak-pracujemy. W naszych działaniach wzorujemy się na brytyjskich doświadczeniach industrial mathematics (http://www.maths.edu.pl/PrzykladyZeSwiata).

Letnie Praktyki Badawcze organizowane są przez Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN i odbywają się w okresie lipiec-wrzesień 2017r. w Warszawie.

Jeśli nie lubisz się nudzić, wolisz aktywnie spędzać wakacje, chcesz poznać wielu tak ambitnych ludzi jak Ty, zobaczyć na własne oczy, jak łączy się nauka i biznes, zgłoś się już dziś!

Aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres: kontakt@praktyki.waw.pl, podając w temacie numer referencyjny LPB/WY/2017. Zgłoszenia będą oceniane na bieżąco, w miarę napływu aplikacji. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zakończenia ich przyjmowania w dowolnym momencie.

Więcej informacji dotyczących Letnich Praktyk Badawczych znajduje się na stronie: http://www.praktyki.waw.pl [1]. Jesteśmy również na Facebooku.

Plakat - PLIK PDF

6.06.2017


 KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE (specjalizacja nauczycielska) 2017/2018

- NOWY ROK AKADEMICKI

(3 semestry, 25 punkty ECTS, wymiar godzin dydaktycznych – 420, w tym 150 godzin praktyki)


DLA KOGO?

Kwalifikacje pedagogiczne adresowane są do kandydatów na nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, teoretycznych przedmiotów zawodowych i języków obcych.

*    Słuchaczami mogą być studenci II, III roku I stopnia oraz I i II roku II stopnia kierunków i specjalności nienauczycielskich oraz absolwenci UwB oraz innych uczelni.

CZEMU SŁUŻĄ ?


*    Kwalifikacje pedagogiczne zapewniają profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela. Umożliwiają uzyskanie podstaw wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz umiejętności niezbędnych dla zrozumienia i rozwiązywania problemów wychowawczych. Tworzą warunki do kształtowania umiejętności metodycznych niezbędnych nauczycielom uczącym w szkołach podstawowych, gimnazjach, jak i szkołach ponadgimnazjalnych. Zajęcia obejmują także emisję głosu i prawo oświatowe.

Wartością dodatkową Kwalifikacji pedagogicznych jest uczestnictwo w procesie rozwijania umiejętności samodzielnego uczenia się (w trosce o własny rozwój zawodowy) oraz przygotowywania do identyfikacji zawodowej, kształtowania właściwej postawy zawodowej, umiejętności podejmowania inicjatywy oraz odpowiedzialności za siebie i innych, a także w przekazie sposobu pełnienia własnej roli zawodowej i ról społecznych wiążących się z przynależnością do zawodu nauczyciela, środowiska lokalnego i nowoczesnego społeczeństwa otwartego.

WYMAGANIA WSTĘPNE

*    Uzyskiwanie nauczycielskich uprawnień zawodowych jest dodatkową specjalizacją. Podjęcie jej przez studentów i inne zainteresowane osoby jest dobrowolne i następuje poprzez złożenie pisemnej deklaracji w CEU.
*    O przydziale do grupy metodycznej decydować będzie przygotowanie merytoryczne uzyskane na studiach kierunkowych zgodnie z podstawą programową określonego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne będzie też decydować o sposobie odbywania praktyk pedagogicznych.

JAKIE BĘDĘ MIAŁ UPRAWNIENIA?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012r. kwalifikacje do nauczania zgodne są z przygotowaniem merytorycznym uzyskanym na studiach kierunkowych, na II etapie edukacyjnym - dla kierunków, których przedmiot jest realizowany w szkole podstawowej oraz do nauczania na III i IV etapie edukacyjnym - dla kierunków, których przedmiot rozpoczyna realizację w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

Każdy uczestnik otrzymuje na koniec Kwalifikacji pedagogicznych świadectwo uzyskania przygotowania pedagogicznego.

KADRA

Zajęcia na kursie prowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB oraz zatrudnieni na innych wydziałach UwB, a także w innych instytucjach edukacyjnych. Wyniki ewaluacji potwierdzają profesjonalizm prowadzonych zajęć.

TERMINY

Dokumenty należy złożyć w terminie do:
15 września 2017 r. (tryb stacjonarny), 30 września 2017r. (tryb niestacjonarny)  
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
23 październik 2017r. (grupy stacjonarne), 28-29 październik 2017r. (grupy niestacjonarne)

PŁATNOŚCI


Pobieranie nauki w CEU jest odpłatne i wynosi:  1400 zł (opłata jest podzielona na raty miesięczne lub kwartalne) - dla studentów UwB i 2000 zł (opłata jest podzielona na raty miesięczne lub kwartalne) - dla absolwentów.

Podanie o przyjęcie na specjalzację - PLIK

Ulotka uprawnienia - PLIK

2.06.2017


W najbliższy czwartek (1 czerwiec) wszystkie zajęcia z "Programowania w Internecie" z dr. inż. Dominikiem Tomaszukiem zostają odwołane. Odrobienie zajęć zostanie uzgodnione z prowadzącym.

30.05.2017We invite the students to take part in the 12-th Open International Student Olympiad in Programming named after S.A. Lebedev and V.M. Glushkov KPI-OPEN 2017!

This event will be carried out during the period from July, 3d till July, 8th 2017 in Kiev, Ukraine.


The KPI-OPEN 2017 official online registration has started!

We invite the higher education institutions to delegate the teams and register them on 
http://kpi-open.org/registration/
.

Welcome to the participation in KPI-OPEN 2017!

28.05.2017


DARMOWY KURS BIOMETRII, zapraszamy 

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji bezpłatnego kursu pt. „Podstawy biometrii i teleopieki na komputery osobiste, urządzenia mobilne i systemy wbudowane”, który odbędzie się na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

W ramach kursu: analiza obrazów, biometria, teleopieka, programowanie urządzeń mobilnych, systemy wbudowane i eBeacony.

Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2017. Kurs będzie składał się z 45 godzin wykładów i trzech bloków tematycznych, w każdym 30 godz. warsztatów. Dokładny plan uzgodniony zostanie po rekrutacji w uzgodnieniu z uczestnikami.

Warunkiem udziału w kursie jest posiadanie podstawowych umiejętności w zakresie programowania obiektowego (potwierdzone oceną z przedmiotu lub certyfikatem).

Kurs sponsorowany jest przez firmę MOTOROLA. Najlepsi studenci otrzymają nagrody!

Rejestracja do 7.06.2017 r.

Więcej na: www.wi.pb.edu.pl/biometria

22.05.2017


Godziny rektorskie

Zgodnie z decyzją Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, w dniu 24 maja br. od godziny 15 obowiązują godziny rektorskie.

Pismo: PDF

18.05.2017


Informatyczne Koło Naukowe UwB zaprasza na warsztaty:

Docker - oswajamy wielką rybę
18 MAJA (czwartek, godz. 16:30)

Na naszym kolejnym spotkaniu zostanie zaprezentowany Docker. Umożliwia on m.in tworzenie i uruchamianie aplikacji w tzw. kontenerach, pozwalając na puszczenie w niepamięć problemów związanych z kompatybilnością. Jeżeli tylko masz odrobinę czasu i chęci, to możesz się tutaj wiele nauczyć!

Na wykładzie zostaną poruszone następujące kwestie:

 • czym jest Docker,
 • zalety i wady Dockera,
 • budowanie pierwszego obrazu,
 • Docker Compose,
 • Docker w różnych środowiskach deweloperskich.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Widzimy się o godzinie 16:30 w sali 2002 (Wydział Matematyki i Informatyki, Kampus UwB ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok).

Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1004369623032984/

Plik: PDF

12.05.2017


Rozmowa z doradcą zawodowym z Biura Karier UwB

Dnia 12 maja (piątek) zapraszamy wszystkich studentów na rozmowę z doradcą zawodowym. Nasze stoisko znajdziecie przy wejściu do Wydziału Matematyki i Informatyki w godzinach od 10 do 12. 

9.05.2017


Dzień Informacyjny Erasmus+

Nie pytaj googla, zapytaj nas – Dzień Informacyjny Erasmus+ w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku.

12 maja 2017 godzina 12:00-15:00
Plac Syntezy Nauk, Kampus UwB

W programie:

 • spotkania informacyjne z Koordynatorami Wydziałowymi Erasmus+
 • informacje z pierwszej ręki: spotkania ze stypendystami programu Erasmus+
 • GRILL na terenie Kampusu!

Komitet organizacyjny:
dr Emilia Grądzka, Koordynator Erasmus+ w Instytucie Chemii
dr inż. Maciej Karpowicz, Koordynator Erasmus+ w Instytucie Biologii
dr Krystyna Perzyńska, Koordynator Erasmus+, Wydział Fizyki
dr Jarosław Kotowicz, Wydział Matematyki i Informatyki
Erasmus Student Network, ESN UwB

DO ZOBACZENIA!

9.05.2017


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na imprezy festiwalowe organizowane przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku w maju 2017 roku.

Imprezy będą się odbywały na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. K. Ciołkowskiego 1M.

19 maja 2017

22 maja 2017

Szczegóły na stronie: http://www.festiwal.umb.edu.pl/

9.05.2017


Informatyczne Koło Naukowe UwB zaprasza na warsztaty:

Amazon Web Services - czyli wygodne życie programisty
11 MAJA (czwartek, godz. 16:15)

W maju, gdy wszyscy wrócą z majówki, zapraszamy na spotkanie poświęcone Amazon Web Services. Wykład zatytułowany "Amazon Web Services - czyli wygodne życie programisty" poprowadzi przedstawiciel Transition Technologies PSC Sp. z o.o. Udział w spotkaniu jest kompletnie bezpłatny, a temat bardzo ciekawy i na czasie. Nic tylko rezerwować czas i przychodzić po kolejny zastrzyk praktycznej wiedzy!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Widzimy się o godzinie 16:15 w sali 2001 (Wydział Matematyki i Informatyki, Kampus UwB ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok).

Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1937256213186161/

Plik: PDF

26.04.2017


Informatyczne Koło Naukowe UwB zaprasza na warsztaty:

GITHUB, BITBUCKET I GIT
20 KWIETNIA (czwartek, godz. 16:30)

Już po świętach o tym, co prawdziwy programista zna i używa, czyli systemie kontroli wersji git. Na warsztatach zostaną zaprezentowane tajniki gita, a także porównane dwa najpopularniejsze serwisy hostujące repozytoria i ułatwiające zarządzanie projektami - GitHub i BitBucket.

Oprócz tego, każdy z uczestników spotkania dowie się oraz z łatwością wykona te i inne czynności:

 • podstawowa konfiguracja gita
 • utworzenie i zarządzanie repozytorium
 • wykonanie pierwszego commita
 • sklonowanie zdalnego repozytorium, wykonanie Pull Requesta
 • tworzenie i przełączanie się między gałęziami

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Warsztaty  poprowadzi Łukasz Szeremeta (przewodniczący IKN)

Widzimy się o godzinie 16:30 w sali 1014 (Wydział Matematyki i Informatyki, Kampus UwB ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok).

Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1908498912695008/

Plik: PDF

10.04.2017


6 kwietnia br. w budynku Kampusu UwB na Wydziale Matematyki i Informatyki odbyło się trzecie spotkanie Informatycznego Koła Naukowego UwB prowadzone przez mgr. Łukasza Szymkowskiego
pod tytułem:"TWORZYMY GRĘ W UNITY"

Dziękujemy za liczną frekwencję i zapraszamy na kolejne zgromadzenie już niedługo!

Post na Facebooku:
https://www.facebook.com/pg/iknuwb/photos/?tab=album&album_id=1884270875175866

Dziękujemy wszystkim przybyłym, w szczególności prowadzącemu mgr. Łukaszowi Szymkowskiemu
i zapraszamy na spotkania z "Unity"!

Zapraszamy również zainteresowanych na konto grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/iknuwb/

10.04.2017


23 marca br.  w budynku Kampusu UwB na Wydziale Matematyki i Informatyki odbyły się warsztaty Informatycznego Koła Naukowego UwB prowadzone przez mgr. Łukasza Szymkowskiego pod tytułem:"TWORZYMY GRĘ W UNITY"

Kolejne spotkanie poświęcone Unity za nami. Dziękujemy za liczną frekwencję i zapraszamy na kontynuację już niedługo! Oprócz Unity, będziemy dla Was mieli również dużo innych propozycji :-)

Dziękujemy wszystkim przybyłym, w szczególności prowadzącemu mgr. Łukaszowi Szymkowskiemu
i zapraszamy na spotkania z "Unity"!

Zapraszamy również zainteresowanych na konto grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/iknuwb/

28.03.2017


Trwają zapisy na XIII Letnie Praktyki Badawcze – wakacyjne interdyscyplinarne warsztaty dla studentów i doktorantów, których celem jest wykorzystanie matematycznego sposobu myślenia do rozwiązywania rzeczywistych problemów firm i instytucji. W poprzednich latach zrealizowaliśmy projekty m.in. dla Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Casinos Poland, Polskiej Grupy Zbrojeniowej i wielu innych.

Do wzięcia udziału serdecznie zapraszamy osoby mające zainteresowania naukowe z dziedzin takich jak ekonomia, informatyka, matematyka, a także nauk technicznych. Zapewniamy pracę w interdyscyplinarnych grupach projektowych. Więcej o tym jak pracujemy można przeczytać na stronie http://www.praktyki.waw.pl/jak-pracujemy. W naszych działaniach wzorujemy się na brytyjskich doświadczeniach industrial mathematics (http://www.maths.edu.pl/PrzykladyZeSwiata).

Letnie Praktyki Badawcze organizowane są przez Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN i odbywają się w okresie lipiec-wrzesień 2017r. w Warszawie.

Jeśli nie lubisz się nudzić, wolisz aktywnie spędzać wakacje, chcesz poznać wielu tak ambitnych ludzi jak Ty, zobaczyć na własne oczy, jak łączy się nauka i biznes, zgłoś się już dziś!

Aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres:
kontakt@praktyki.waw.pl, podając w temacie numer referencyjny LPB/WY/2017. Zgłoszenia będą oceniane na bieżąco, w miarę napływu aplikacji. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zakończenia ich przyjmowania w dowolnym momencie.

Więcej informacji dotyczących Letnich Praktyk Badawczych znajduje się na stronie: http://www.praktyki.waw.pl. Jesteśmy również na Facebooku.

27.03.2017


Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych problematyką Wojsk Obrony
Terytorialnej na wykład *mjr Michała Mazurczyka *z 1. Podlaskiej Brygady
Obrony Terytorialnej im. płk. W. Liniarskiego ps. ,,Mścisław" pt.:


"Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych w Polsce"


Wykład odbędzie się 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz 13:15 w auli nr. 2011
Wydziału Fizyki UwB (ul. Ciołkowskiego 1L).


Tematyka wykładu:
- Czym są Wojska Obrony Terytorialnej?
- Założenia Obrony Terytorialnej.
- Misja Wojsk Obrony Terytorialnej.
- Podstawowe zadania realizowane w czasie operacji terytorialnych.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił
zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki
wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią
potencjału obronnego Polski.

Służba w WOT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który
jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne
i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli
narodowych, oraz – w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby.


dr Jarosław Kotowicz
Prodziekan ds. Studenckich.

27.03.2017


I Tydzień Mózgu w Białymstoku

oraz

Trzecie Kreatywne Rozmowy o Nauce

1 tydzien mozgu bialystokPlakat KRON III

Zaproszenie - Trzecie Kreatywne Rozmowy o Nauce

Szczegóły wydarzenia dostępne na: https://www.facebook.com/kreatywnerozmowy

21.03.2017


Informatyczne Koło Naukowe UwB zaprasza na warsztaty:

TWORZYMY GRĘ W UNITY
23 MARCA (godz. 16:30)

Na najbliższym spotkaniu Informatycznego Koła Naukowego (IKN) będziemy rozbudowywać rozpoczętą na poprzednich warsztatach kosmiczną strzelankę o dodatkowe elementy. Zajęcia przewidują zróżnicowany stopień znajomości programowania C# oraz silnika Unity. Jeżeli masz odrobinę czasu i chęci, to możesz się tutaj wiele nauczyć!W planach mamy do wykonania następujące zadania:

 • Licznik obrażeń
 • Strzelanie do obiektów
 • Zarządzenie scenami
 • Menu główne
 • Zbudowanie projektu na platformę Windows

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Warsztaty poprowadzi mgr Łukasz Szymkowski

Widzimy się o godzinie 16:30 w sali 2043 (Wydział Matematyki i Informatyki, Kampus UwB ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok).

Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/671567209681737/

Plik: PDF

16.03.2017


Drodzy studenci I roku I stopnia!

Prosimy zapoznać się z aktualizacją rozkładów i grup. Nowy podział grup laboratoryjnych i ćwiczeniowych znajduje się w USOSie.

Plan zajęć : PDF

 

10.03.2017


STUDENCKIE POGOTOWIE LEKCYJNE - włącz się!

Chcesz podzielić się swoją wiedzą i czasem?

Chcesz zdobyć cenne doświadczenie?

Chcesz pomóc?

Włącz się do akcji STUDENCKIE POGOTOWIE LEKCYJNE!

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: pogotowie@uwb.edu.pl 
 
Szczegóły: DOC
Karta zgłoszenia: DOC
10.03.2017


Studenci mają szansę wygrać 25 000 zł

Ruszyły zapisy do 10. edycji ABB IT Challenge – ogólnopolskiego konkursu dla studentów, w którym główną nagrodą jest 25 000 zł. W tym roku zadaniem studentów jest przygotowanie projektu, który udowodni, że interakcja człowieka z technologią może ulepszyć wiele obszarów życia. Pomysły można zgłaszać do 2 kwietnia.

Uczestnicy, którzy podejmą wyzwanie ABB, będą mieli za zadanie opracować narzędzie, które wpisze się w motto „Interact with the real world” i korzystając np. z rzeczywistości rozszerzonej czy wirtualnej, usprawni wybraną przez nich dziedzinę życia. – Z okazji 10. rocznicy ABB IT Challenge postanowiliśmy nie ograniczać studentów i nie narzucać im dziedziny, której mogą dotyczyć projekty. Liczymy, że uczestnicy zaskoczą nas swoją kreatywnością i zaprezentują innowacyjne rozwiązania. W tegorocznej edycji skupiamy się na szeroko pojętej interakcji człowieka z technologią. Chcemy, aby uczestnicy sami znaleźli grupę odbiorców swojego projektu i na podstawie ich potrzeb zaprojektowali narzędzie, które usprawni ich życie – mówi Robert Banet, koordynator projektu. W ABB IT Challenge mogą wziąć udział drużyny 2- lub 3-osobowe, których członkami są studenci dowolnej uczelni.

Potęga interakcji

Tegoroczny temat konkursu odzwierciedla zagadnienia, nad jakimi pracują programiści ABB. Flagowym projektem w dziedzinie interakcji człowieka z technologią jest opracowany przez pracowników firmy robot YuMi – pierwsza maszyna przyjazna ludziom. – Chcemy pokazać, że umiejętne wykorzystanie technologii może przynieść wiele dobrego. Oczekujemy od uczestników propozycji, które przede wszystkim będą użyteczne i możliwe do wykonania – mówi Robert Banet. Poza główną nagrodą pieniężną – 25 000 zł, na najlepszych czekają też inne nagrody. Członkowie drużyny, która zajmie drugie miejsce, otrzymają iPady Air 2. Trzeci zespół otrzyma iPady mini 4, a dla zdobywców czwartego i piątego miejsca organizatorzy przewidzieli Google Chromecast II.

Projekty, które zmieniają rzeczywistość

W poprzedniej edycji konkursu studenci przygotowywali rozwiązania, które ułatwiają proces uczenia się. Wygrała drużyna Agnieszki Kolasińskiej z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kamila Pociota z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zespół opracował aplikację, dzięki której można monitorować i rozwijać procesy poznawcze u osób starszych.

Zapisy i więcej informacji na stronie: http://itchallenge.pl/

8.03.2017


Drodzy Studenci,

języki obce i przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu? Tak! To właśnie specjaliści znający języki obce mają szanse na naprawdę interesujące wyzwania zawodowe.

Zapraszamy na spotkanie „Know Your Customer – Know Your Company”, podczas którego będą Państwo mogli uczestniczyć w case study poświęconemu przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu i praniu brudnych pieniędzy oraz dowiedzą się Państwo, jak znając języki obce, rozpocząć karierę w branży finansowej. Spotkanie poprowadzi Piotr Maślak, ekspert z dziedziny Bezpieczeństwa oraz Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Kontroli Wewnętrznej i Compliance w CERI International.

Kiedy: 17 marca 2017 r. (piątek) w godz. 11.00-13.00

Gdzie: Wydział Filologiczny, Aula główna

W dniu wydarzenia na Wydziale Filologicznym będą obecni przedstawiciele CERI International, którzy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania, także związane z możliwościami pracy w obszarze Know Your Customer.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w spotkaniu oraz pozyskania przy tej okazji informacji o ofertach pracy i praktyk skierowanych do studentów Wydziału Filologicznego.

Do zobaczenia!

CERI International

7.03.2017


Szanowni studenci w dniach 6 - 21 marca 2017 roku prowadzona będzie rekrutacja na wyjazdy na studia w roku akademickim 2017/2018 w ramach programu Erasmus+. Wymagane dokumenty należy składać u koordynatora Wydziału dr Jarosław Kotowicz.

Ponadto w dniu 7 marca o godzinie 14.15 w auli Wydziału odbędzie się spotkanie z koordynatorem w sprawie wyjazdów na studia, na które serdecznie zapraszam.

Pliki:

dr Jarosław Kotowicz

03.03.2017


 Uwaga studenci 

Plany zająć na USOS-ie są obecnie testowane i weryfikowane. W związku z tym mogą zawierać błędy. Proszę o sprawdzanie aktualnego planu zajęć na stronie Instytutu Informatyki.

03.03.2017


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji dotyczącej
przedsiębiorczości akademickiej:


"MELES - MORE ENTREPRENEURIAL LIFE AT EUROPEAN SCHOOLS"


Cele konferencji:

- promocja przedsiębiorczości wśród studentów i nauczycieli akademickich,
- prezentacja gotowych materiałów i narzędzi dydaktycznych do nauczania przedsiębiorczości
na uczelniach technicznych,

- prezentacja możliwości pozyskania finansowania na realizację projektów biznesowych,
- historia sukcesu lokalnych startupów studenckich,
- networking środowiska akademickiego i biznesowego,
- warsztaty - Design Thinking i Business Model Canvas.


Termin: 29-30 marca 2017 r.

Miejsce: Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki,
ul. Wiejska 45a, sala wykładowa: 12 B

Koszt udziału: 0 zł

Rejestracja i więcej informacji na stronie: http://www.wi.pb.edu.pl/meles/ 

20.02.2017


Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych proponuje studentom UwB w roku akademickim 2016/17 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z łaciny poza programem studiów.

Disce Latine czyli łacina dla początkujących

Zajęcia w wymiarze 30 godzin rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 01.03.2017 r. (środa) o godz. 18.15 s.303 w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB ul. M. Skłodowskiej – Curie 14.

Rejestracja w Usosweb od 10.02 do 05.03 2017 r.

10.02.2017


Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych proponuje studentom UwB w roku akademickim 2016/17 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z języka niemieckiego poza programem studiów.

Kursy są organizowane w związku z otwarciem w Białymstoku nowej lokalizacji firmy CERI International.

CERI International należy do grupy Commerzbanku – drugiego największego banku w Niemczech – i specjalizuje się w obsłudze procesów biznesowych, głównie dla branży finansowej. Firma stawia na pracowników ze znajomością języka niemieckiego (na różnych poziomach). Dlatego zapraszamy do udziału w zajęciach:

Niemiecki biznesowy w semestrze letnim 2017/17

 • Grupa A1+ dla początkujących: wtorki, godz. 18.20-19.50 , pani mgr D. Żmudzka, pierwsze zajęcia 07.03.2017, sala 602.
 • Grupa A2 dla poziomu podstawowego: wtorki, godz. 16.45-18.15, pani mgr D. Żmudzka, pierwsze zajęcia 28.02.2017, sala 602 .
 • Grupa A1 dla początkujących: wtorki, godz. 18.00-19.30, pani dr A. Harbig, pierwsze zajęcia 21.02.2017, sala 303.
 • Grupa B1+ dla zaawansowanych: poniedziałki, godz. 17.00-18.30, pani dr A. Harbig, pierwsze zajęcia 20.02.2017, sala 303.

Rejestracja w Usosweb od 10.02. do 05.03.2017

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Zajęcia odbywają się w budynku UwB przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14

10.02.2017


9. edycja międzynarodowego maratonu programistycznego Deadline24

W dniach 22-23 kwietnia 2017 roku odbędzie się finał 9. edycji międzynarodowego maratonu programistycznego Deadline24. Po raz kolejny najlepsze drużyny z całego świata zmierzą się na wirtualnej arenie. Rejestracja trzyosobowych zespołów potrwa do 9 marca, a 12 marca zmierzą się one w eliminacjach.

Konkurs polega na rywalizacji trzyosobowych drużyn, które zmagają się z zadaniami algorytmicznymi. Tutaj każdy ma szansę wykazać się swoją wiedzą, umiejętnościami, kreatywnością oraz wytrwałością – finał konkursu trwa nieprzerwanie przez 24 godziny.

Rejestracja trzyosobowych drużyn potrwa do 9 marca. Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej konkursu www.deadline24.pl.

9. edycja międzynarodowego maratonu programistycznego Deadline24

31.01.2017


Dodatkowe  "Seminarium magisterskie" z prof, Anną Gomolińską odbędzie się 30 stycznia (poniedziałek) o godzinie 14:00 w sali nr. 2006 oraz w czwartek (dokładny termin i miejsce zostanie podane później).

23.01.2017


18 stycznia br.  w budynku Kampusu UwB na Wydziale Matematyki i Informatyki odbyły się warsztaty Informatycznego Koła Naukowego UwB prowadzone przez mgr. Łukasza Szymkowskiego pod tytułem:"TWORZYMY GRĘ W UNITY"

Zainteresowanie warsztatami przerosło nasze najśmielsze oczekiwania.
Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Zdjęcia nie oddają atmosfery spotkania, tam trzeba być!

Dziękujemy wszystkim przybyłym, w szczególności prowadzącemu mgr. Łukaszowi Szymkowskiemu
i zapraszamy na kolejne spotkania z "Unity"!

Zapraszamy również zainteresowanych na konto grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/iknuwb/

20.01.2017


Informatyczne Koło Naukowe UwB zaprasza na warsztaty:

TWORZYMY GRĘ W UNITY
18 STYCZNIA (godz. 16:30)

Na najbliższym spotkaniu Informatycznego Koła Naukowego (IKN) będziemy tworzyć grę opartą o silnik Unity. Zajęcia przewidują zróżnicowany stopień znajomości programowania C# oraz silnika Unity. Jeżeli masz odrobinę czasu i chęci, to możesz się tutaj wiele nauczyć! W planach mamy do wykonania następujące zadania:

 • Dodawanie obrazków
 • Kontrolowanie postaci
 • Ustawianie kolizji
 • Utworzenie przeciwników
 • Stworzenie przeszkód

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Warsztaty poprowadzi mgr Łukasz Szymkowski

Zapraszamy również zainteresowanych uczestnictwem w kole do zapisania się do grupy koła na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/iknuwb/

Plik: PDF

12.01.2017


Godziny Rektorskie

W dniu 22 grudnia od godziny 15 ustanowione zostały godziny rektorskie.

Skan pisma: PDF

19.12.2016 

 Szanowni Państwo,
ze względu na liczne zapytania dotyczące możliwości przesunięcia
hackathonu "Map the Gap" na inny termin zdecydowaliśmy się na zmianę.
Nowa data to 16-17 LUTEGO 2017 r.
Więcej szczegółów na stronie:wwp.icm.edu.pl


  Hackathon "Map the Gap" skierowany jest do programistów
zainteresowanych tematyką Big Data, superkomputerami oraz
wykorzystaniem danych publicznych.

  "Map the Gap" to pierwsze wydarzenie z cyklu WIELKIE WYZWANIA
PROGRAMISTYCZNE organizowanego przez Interdyscyplinarne Centrum
Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Celem turnieju jest
opracowanie najlepszego układu sieci światłowodowych, tak by
umożliwić dostęp do szerokopasmowego Internetu jak największej
liczbie użytkowników zamieszkujących obszary wykluczone cyfrowo.

  Hackathon "Map the Gap" promuje wykorzystywanie danych dostępnych
publicznie do tworzenia innowacyjnych, społecznie przydatnych
rozwiązań. Podczas turnieju uczestnicy będą pracowali na dużych
zbiorach danych pochodzących z zasobów publicznych, zaś do zadań
obliczeniowych wykorzystają infrastrukturę ICM – komputery
znajdujące się na liście TOP500 (500 najszybszych komputerów na
świecie).

  Chętni do wzięcia udziału w hackathonie mogą się REJESTROWAĆ DO
31 STYCZNIA 2017 r. na stronie wwp.icm.edu.pl

  Wydarzenie odbędzie się w Centrum Technologii ICM przy ul. Kupieckiej
32 w Warszawie.


  Honorowym patronatem hackathon "Map the Gap" objęło MINISTERSTWO
ROZWOJU, MINISTERSTWO CYFRYZACJI I URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.
Partnerami wydarzenia i fundatorami nagród są ORANGE i CISCO.
 

W dniach 4–5 STYCZNIA 2017 R. w Warszawie ICM UW organizuje hackathon "Map the Gap" skierowany do programistów zainteresowanych tematyką Big Data, superkomputerami oraz wykorzystaniem danych publicznych.

"Map the Gap" to pierwsze wydarzenie z cyklu WIELKIE WYZWANIA PROGRAMISTYCZNE organizowanego przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Celem turnieju jest opracowanie najlepszego układu sieci światłowodowych, tak by umożliwić dostęp do szerokopasmowego Internetu jak największej liczbie użytkowników zamieszkujących obszary wykluczone cyfrowo.

Hackathon "Map the Gap" promuje wykorzystywanie danych dostępnych publicznie do tworzenia innowacyjnych, społecznie przydatnych rozwiązań. Podczas turnieju uczestnicy będą pracowali na dużych zbiorach danych pochodzących z zasobów publicznych, zaś do zadań obliczeniowych wykorzystają infrastrukturę ICM – komputery
znajdujące się na liście TOP500 (500 najszybszych komputerów na świecie).

Chętni do wzięcia udziału w hackathonie mogą się REJESTROWAĆ DO 22 GRUDNIA 2016 r. na stronie wwp.icm.edu.pl

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Technologii ICM przy ul. Kupieckiej 32 w Warszawie.

Honorowym patronatem hackathon "Map the Gap" objęło MINISTERSTWO CYFRYZACJI. Partnerami wydarzenia są ORANGE i CISCO

12.12.2016


Ubezpieczenie NNW można wykupić u członków Samorządu Studenckiego (pokój. 3037) do 15.12.2016r. Jednorazowa składka wynosi 40 zł. Ubezpieczenie ważne na całym świecie 24h/dobęod 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.

02.12.2016


ABC Przedsiębiorczości

Marzysz o tym, aby otworzyć własny biznes? Uważasz, że jesteś osobą przedsiębiorczą, ale jeszcze wiele przed Tobą? Zapraszamy na trening przedsiębiorczości!

„ABC przedsiębiorczości” to projekt skierowany do wszystkich zainteresowanych otworzeniem własnej działalności. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z pojęciem marka firmy oraz otrzymać informację o wadach i zaletach dotyczących różnego rodzaju przedsięwzięć. Dodatkowo, na szkoleniu przedstawione zostaną modele tworzenia reklamy i błędy, które mogą wystąpić w przypadku sporządzania akcji marketingowych. Dzięki temu, każdy zainteresowany otworzeniem własnej firmy, zyska wiedzę niezbędną do zbudowania jej dobrego wizerunku.

Projekt realizowany we współpracy z Inkubatory AIP Białystok.

Data: Czwartek, 8 grudnia 2016 r.
Godzina: 17.00
Miejsce: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, ul. Warszawska 63, s. 201.

Na najaktywniejszych uczestników szkolenia czekają atrakcyjne nagrody.

Zapisy na wydarzenie: http://abcprzedsiebiorczosc.evenea.pl/

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1183404948410998/

1.12.2016


Drodzy studenci!

Pierwsze zajęcia, dla osób zwolnionych z wf-u odbędą się 12 grudnia w budynku Rektoratu UwB w sali 303, o godz. 15.30.

30.11.2016


Wolontariusze pilnie potrzebni

Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości już w sobotę otwierają bazę rodzin i dzieci, które w tym roku zostaną objęte pomocą. Już od tego momentu można zostać darczyńcą. Wsparcie dotrze jednak tylko tam, gdzie działają wolontariusze. Niestety jeszcze nie wszystkie rejony Paczki i kolegia Akademii mają komplet swoich SuperW, dlatego też razem z organizatorami programów zachęcamy do włączenia się do akcji.

Każdy wolontariusz w programie Paczki jest nadzieją i szansą na zmianę dla potrzebujących, ponieważ łączy rodzinę z darczyńcą i dodaje jej sił do powstania z kolan; realnie zmienia jej życie. Jako SuperW dziecka w Akademii wolontariusz uruchamia System Motywatorów Zmiany, który uczy podopiecznego nowego podejścia do wyzwań i budzi w nim poczucie, że pokona drogę od porażek w szkole do sukcesów w życiu.

To wszystko jest możliwe tylko dzięki wolontariuszom. W Białymstoku można zostać SuperW w rejonach Paczki: Antoniuk, Piasta, Bacieczki i Piaski oraz w kolegiach Akademii działających przy szkołach podstawowych nr 8, 12, 16 i 29.

Szczegóły na stronie: http://www.superw.pl/

18.11.2016


Godziny dziekańskie

Zgodnie z decyzją Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki, w dniu 17 listopada br. do godziny 10 obowiązują godziny dziekańskie z obowiązkiem odpracowania zajęć.

Pismo: PDF

9.11.2016


Otrzęsiny 2016

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów serdecznie zaprasza wszystkich studentów i pracowników na imprezę otrzęsinową, która odbędzie się 16 listopada o godzinie 21 w klubie M7.
 

Szczegóły na stronie: https://www.facebook.com/events/1771135523127547/

9.11.2016


Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej zaprasza Wszystkich
studentów studiujących informatykę lub pasjonujących się
informatyką do wzięcia udziału w IV edycji BIAŁOSTOCKIEGO TESTU
INFORMATYKÓW.
W tym roku dużo zmian - mamy nowe zasady i nowe nagrody.
Pula nagród to 10 000 zł!

Pytania układają profesjonaliści i praktycy reprezentujący liderów
rynku IT na Podlasiu. To jest niezwykła okazja by zmierzyć się z
własnymi umiejętnościami, słabościami i emocjami. Zapowiada się
pasjonująca rywalizacja! Zapraszamy do podjęcia tego wyzwania!

Podczas Testu odbędzie się PREZENTACJA wszystkich FIRM organizujących
wydarzenie. W jednym miejscu i w jednym czasie swoje firmy
zaprezentują:

BITCRAFT, CFT POLSKA, COMPUTARIS POLSKA, GRAPE UP, IALBATROS, INTIVE,
QBURST POLAND, SOFTWAREHUT, OWNEDOUTCOMES, TRANSITION TECHNOLOGIES,
X-CODE, ZETO ORAZ BIAŁOSTOCKI PART NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY.

Szykuje się niezwykle ciekawe spotkanie i bardzo emocjonująca
konfrontacja. Prezentacje odbędą się na Wydziale Informatyki PB, w
holu przed Aulą B, w godzinach 10:00 - 14:30.

Przygotowaliśmy także dwa bardzo ciekawe wystąpienia, które odbędą
się w Auli B:

13:30 Prezentacja BIAŁOSTOCKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO

13:45 Prezentacja OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W BIAŁYMSTOKU
Wykład poprowadzi adwokat Dorota Tumkiewicz.


Szczegóły na BTI.PB.EDU.PL

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy BTI 2016

Linki:

[1] http://bti.pb.edu.pl
[2] http://www.wi.pb.edu.pl
[3] http://facebook.com/winforpb


 

7.11.2016


Uwaga studenci I stopnia!
 

Zmiane uległy plany zajęć I semestru.

4.11.2016


Wybory do samorządu studenckiego

Wybory uzupełniające

Dnia 3 listopada w godzinach 8:00-14:00 odbędą się wybory uzupełniające do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Matematyki i Informatyki.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, rok i kierunek studiów, numer indeksu oraz numer telefonu można wysyłać do środy 02.11.2016 na adres mailowy: samorzad.matinf.uwb@gmail.com.

27.10.2016


Studenckie Pogotowie Lekcyjne

Chcemy zapewnić pomoc w odrabianiu lekcji podopiecznym świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez 2 organizacje charytatywne: CARITAS, ELEOS. W naszej akcji bierze też udział świetlica PCK. Do tych placówek codziennie przychodzą dzieci i młodzież, które przy pracach domowych zwykle nie mogą liczyć na pomoc najbliższych. To uczniowie szkół podstawowych (większość) i gimnazjalnych. Wielu z nich wychowuje się w rodzinach dysfunkcyjnych, głównie z problemem alkoholowym, albo w rodzinach niepełnych i ubogich. Świetlicowe grupy liczą zwykle kilkanaścioro dzieci.

20.10.2016


Uwaga studenci I roku I stopnia informatyki.


*Szkolenie biblioteczne*


Szkolenie jest obowiązkowe - tylko ukończenie szkolenia upoważnia do korzystania z zasobów bibliotecznych uczelni. Szkolenie jest jednorazowe.

Szkolenie odbywa się w godz. 14:00-15:30 w sali 2008 w budynku Wydziału Fizyki.

Terminy szkolenia:

grupa 1: 19.10.2016 r.

grupa 2: 26.10.2016 r.

grupa 3: 2.11.2016 r.

 

Podział na grupy został wysłany na maila grupowego oraz będzie wywieszony
przy sekretariacie Instytutu Informatyki.


Andrzej Kużelewski
Opiekun roku.
 

17.10.2016


Uwaga studenci!

Propozycji Przedmiotów Ogólnouczel. z  "Łaciny" oferowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na rok akademicki 2016/2017 skierowanego do studentów studiów stacjonarnych UwB.

Rejestracja ruszy  17.10.2016r po godz. 18 !!!

PLIKI: 1 i 2

17.10.2016


WAMPIRIADA 2016

KAMPUS UWB - 8.11 (WTOREK) - GODZ. 9:00-14:30

PLAKAT

INFO
: WAMPIRIADA.INFO

17.10.2016


Szanowni studenci,

do dnia 9 listopada br. prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca
na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim tego 
roku akademickiego. Lista uczelni partnerskich naszego Wydziału 
znajduje się na stronie

http://www.uwb.edu.pl/lista-uczelni-partnerskich

Kandydaci powinni składać konieczne dokumenty do dnia 9 listopada
u koordynatora Wydziału programu Erasmus+.

dr. Jarosława Kotowicz
Koordynator Wydziału programu Erasmus+

17.10.2016


Stypendia socjalne

Szanowni studenci,

zgodnie z regulaminem pomocy materialnej ostatni dzień składania wniosków to 15.10.2016, który jest dniem wolnym. Ogłaszam, że dzień 18.10.2016 jest dodatkowym dniem składania wniosków o stypendium.

dr. Jarosława Kotowicz
Prodziekan ds. studenckich

14.10.2016


Uwaga studenci

Prosimy o ponowne sprawdzenie planu zajęć ze szczególnym uwzględnieniem informacji o zajęciach w kolorze czerwonym.

14.10.2016


podlaski rally sprint logo

 W związku z organizacją tegorocznego Podlaskiego Rally Sprintu w najbliższą sobotę tj.15.10.2016r
w godzinach 8-18 zostanie udostępniony parking od strony ul. Letniska na potrzeby parku serwisowego PRS (mapka w załączeniu: PDF ).
Do wykorzystania dla pracowników i studentów bedą parkingi wewnętrzne.

13.10.2016


Dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego

UWAGA!!! Dodatkowa rejestracja w Usosweb dotyczy tylko nowych uczestników kursów ,Niemiecki w Biznesie
Rejestracja w USOSweb od 12.10 do 30.10.2016 r.

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych proponuje studentom UwB w roku akademickim 2015/16 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z j. niemieckiego poza programem studiów.

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta.

Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość - na wniosek uczestnika kursu - wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce „inne osiągnięcia”.

Terminy zajęć: semestr zimowy, 25 godzin i semestr letni, 25 godzin.

 • Wtorek o godz. 18.20-19.50, grupa A1 
 • Czwartek o godz. 16.55-18.25, grupa A2 
 • Poniedziałek o godz. 17.00-18.30, grupa B1

Zajęcia odbywać się będę w budynku UwB przy Skłodowskiej 14, VI. piętro. Pierwsze zajęcia w tygodniu od 24.10.2016

12.10.2016


Uwaga studenci informatyki III roku I stopnia

Prosimy o ponowne sprawdzenie planu zajęć ze szczególnym uwzględnieniem informacji o zajęciach w kolorze czerwonym.

Grupa L4: Zajęcia dnia 13.10 (czwartek) z Programowania równoległego i rozproszonego z prof. M. St. Ubą rozpoczną się o godzinie 9:15.

11.10.2016


LEKTORAT JĘZYKA ROSYJSKIEGO 2016/17
Termin zajęć: PDF
11.10.2016


Studenci II roku II stopnia

Grupa L1 (laboratorium), zajęcia z dr. hab. Adamem Sadowskim, prof. UwB przeniesione w środę z godz. 11:00 na 14:00.

11.10.2016


Uwaga studenci informatyki I roku I stopnia


Prosimy o ponowne sprawdzenie przydziału do grup.
10.10.2016


Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

Rektor i Senat Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na Inaugurację Roku Akademickiego 2016/2017, która zaplanowana została na 10 października 2016 r. godz. 12.00 w Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20.

Przypominamy jednocześnie, że poniedziałek 10 października br. jest dniem wolym od zajęć dydaktycznych

07.10.2016


Drodzy studenci!

Rozkłady zajęć obowiązujące od 1 października zostały zamieszczone w odpowiednich działach
dla I (LINK) oraz II (LINK) stopnia.
 
Szczególowe podziały na grupy znajdują się na tablicy ogłoszeń przy Sekretariacie Instytutu Informatyki.
 

UWAGA! Rozkłady mogą ulec zmianom - prosimy o sprawdzanie ich aktualności!
30.09.2016


UWAGA studenci I roku Informatyki I stopnia

Podział na grupy zajęciowe w załączonym pliku (numer albumu odpowiada
numerowi legitymacji studenckiej). Pełna lista z imionami i nazwiskami
wywieszona jest na tablicy w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki
przy Sekretariacie Instytutu Informatyki (pokój 2040, I piętro).

Na wszelkie pytania dotyczące podziału odpowie opiekun roku dr inż.
Andrzej Kużelewski na spotkaniu we wtorek 4.10.2016 r. godz. 8:15 sala
2001 (obecność obowiązkowa).

Opiekun roku
dr inż. Andrzej Kużelewski

Podział grup: PDF

30.09.2016


UWAGA Studenci II roku informatyki II stopnia!

Podział na grupy laboratoryjne został wysłany e-mailem na adres roku.

30.09.2016


Spotkanie organizacyjne 

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku informatyki I stopnia z opiekunem - dr. inż. Andrzejem Kużelewskim odbędzie się dnia 04.10.2016 o godz. 8:15 w sali 2001. Obecność obowiązkowa!

27.09.2016


Organizatorzy zapraszają na Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych (VIII Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych) organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, która odbędzie się  25-26 listopada 2016 roku.

Sesja ma charakter interdyscyplinarny i prowadzona będzie w 6. sekcjach tematycznych
1) Sekcja Architektury i Budownictwa,
2) Sekcja Chemiczna,
3) Sekcja Ekonomiczna,
4) Sekcja Przyrodnicza,
5) Sekcja Techniczna
6) Sekcja Żywienia Człowieka.

W celu prawidłowego zgłoszenia należy zalogować się na stronie http://okks.zut.edu.pl/

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w studenckich kołach naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.
Prezentowane przez studentów prace będą oceniane przez Komisje Konkursowe.

Zgłoszenia w wersji elektronicznej, natomiast streszczenia wg ustalonego wzoru prosimy przesyłać pocztą e-mailową na adres: sesjazut@zut.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 PAŹDZIERNIKA 2016 roku.

Jedno Studenckie Koło Naukowe może przesłać maksymalnie trzy zgłoszenia.

Nadesłane streszczenia zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.
Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, obiad pierwszego dnia konferencji, oraz uczestnictwo w imprezach towarzyszących.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wynajęcia miejsca noclegowego w domach studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Szczegóły dostępne na stronie


cennik: www.osiedlestudenckie.zut.edu.pl/cennik.html

galeria: www.osiedlestudenckie.zut.edu.pl/galeria-akademikow.html

kontakt: www.osiedlestudenckie.zut.edu.pl/akademiki.html

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem Sesji dostępne są na stronie internetowej www.zut.edu.pl w Dziale dla Studenta, w zakładce „Życie studenckie” – „Działalność studencka” - „II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych ZUT” lub pod adresem sesja-studenckich-kol-naukowych.html

21.09.2016


Program Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST”

Trwa rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST”

serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studenckiej i Doktoranckiej „MOST”. Krajowy program mobilności umożliwił wyjazd na inną uczelnię krajową już ponad 10 tysiącom osób, a rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2016/2017 trwa od 15 kwietnia do 15 maja. Aby skorzystać z tej oferty, należy przede wszystkim odwiedzić stronę internetową www.most.amu.edu.pl, na której można zapoznać się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi funkcjonowania Programu, a także – nie odchodząc od biurka – zgłosić swoją kandydaturę.

Podstawowymi zaletami Programu są:

możliwość studiowania na jednej z 28 najlepszych uczelni krajowych;

wybór kierunku obecnie studiowanego lub pokrewnego;

samodzielne opracowanie planu zajęć, uczęszczanie na przedmioty nie będące w ofercie Uczelni Macierzystej;

przy właściwie sporządzonym Porozumieniu o programie zajęć uniknięcie „niespodziewanych” różnic programowych.


Zachęcam do skorzystania z tej oferty oraz śledzenia aktualności dotyczących MOST-u na portalu społecznościwym Facebook: www.facebook.com/programmost2000

Po dodatkowe informacji zapraszamy na stronę http://www.uwb.edu.pl/most oraz do Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich UwB, budynek Rektoratu, I piętro, pokój 103.

Wiecej informacji pdf lub http://www.uwb.edu.pl/most

22.04.2016


Ruszyła rekrutacja do projektu Young Innovators II- FinTech!

Young Innovators to najnowszy projekt Fundacji im. Lesława A. Pagi, który kierowany jest do osób do 30. roku życia, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową w sektorze innowacji i rozwoju. Projekt  ma na celu uzupełnienie wiedzy akademickiej o element biznesowy. Jednym z tematów tegorocznej edycji będzie FinTech (Financial Technology), czyli zastosowanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych pomysłów w dynamicznie rozwijających się usługach finansowych.
Business Inteligence, ochrona własności intelektualnej, wdrażanie innowacji w biznesie, cloud computing, Big Data, finansowanie innowacji – to tylko niektóre z obszarów jakie  uczestnicy projektu Young Innovators będą poznawać podczas warsztatów z najlepszymi ekspertami od innowacji.

Strona projektu: LINK

Plakat i ulotka: PLIK i DOC

17.03.2016


STUDENCKIE POGOTOWIE LEKCYJNE - włącz się!

Chcesz podzielić się swoją wiedzą i czasem?

Chcesz zdobyć cenne doświadczenie?

Chcesz pomóc?

Włącz się do akcji STUDENCKIE POGOTOWIE LEKCYJNE!

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: pogotowie@uwb.edu.pl 
 
Szczegóły: LINK
Szczegóły: DOC
Karta zgłoszenia: DOC
4.03.2016


Białostocki MOPR poszukuje wolontariuszy.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku nawiąże współpracę z
wolontariuszami (studentami), którzy mogliby wesprzeć wychowanków rodzin
zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Białegostoku przez
udzielenie dzieciom i młodzieży pomocy w nauce.
Między wolontariuszami a MOPR w Białymstoku zostanie zawarte porozumienie określające zakres
i sposób wykonywania przez wolontariusza świadczeń.

Osoby chętne do współpracy prosimy o kontakt z Zespołem ds. Pieczy
Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul.
Klepacka 18, tel. 85 741 04 96.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.
MOPR w Białymstoku

10.12.2015


Program Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST”

Trwa rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST”

Program MOST umożliwia realizację semestralnych lub rocznych studiów na innym uniwersytecie w Polsce. Zapraszamy zainteresowanych studentów i doktorantów do wzięcia udziału w rozpoczynającej się 31 października rekrutacji do programu na semestr letni roku akademickiego 2015/2016.

Wiecej informacji pdf lub http://www.uwb.edu.pl/most

3.11.2015


Projekt językowy Seagull

Zachęcamy wszystkich studentów do wziecia udziału w projekcie językowym Seagull.

Wiecej informacji pdf lub http://seagull-tandem.eu/

3.11.2015


Erasmus Student Network UwB rekrutuje!

Można poznać ciekawych ludzi z różnych części Europy, podszkolić znajomość języków obcych, zdobyć doświadczenia przydatne w przyszłej pracy zawodowej. A to wszystko w ramach Erasmus Student Network. Sekcja ESN na Uniwersytecie w Białymstoku właśnie rozpoczęła rekrutację.

Erasmus Student Network to ogólnoeuropejska organizacja studencka, której głównym celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, szczególnie programu Erasmus+. Głównym mottem organizacji jest hasło "Students helping Students". 

- Każdego roku na Uniwersytecie Białymstoku jest kilkudziesięciu studentów, którzy przyjeżdżają na naszą uczelnię w ramach wymian międzynarodowych. Nasze zadanie to pomóc im odnaleźć się w nowym miejscu, zintegrować ze społecznością akademicką UwB, tak by jak najlepiej wykorzystali pobyt w Białymstoku i jak najlepiej nas wspominali – mówi Urszula Turowska, która w ESN UwB odpowiada za Public Relations.

Lokalny oddział ESN na Uniwersytecie w Białymstoku działa od października 2013 roku. Jego członkowie organizują akcje społeczne, turnieje sportowe czy konkursy fotograficzne. Współpracują z podobnymi sekcjami innych białostockich uczelni.

- Działalność w naszej sekcji to nie tylko dobra zabawa, poznawanie innych kultur, ale też zdobywanie cennych zawodowych doświadczeń. Pracujemy z ludźmi, doskonalimy kwalifikacje np. w zakresie komunikacji społecznej, sprawdzamy się organizacyjnie. To wszystko może przydać się potem w pracy w branży związanej z PR czy HR. A co najważniejsze – nigdy się nie nudzimy – zachęca Urszula Turowska. 

Do sekcji ESN może przyłączyć się każdy student Uniwersytetu w Białymstoku. Rekrutacja trwa do 25 października. Formularz aplikacyjny można znaleźć na stronie: http://uwb.esn.pl/pl

14.10.2015


Szanowni Państwo,

Uniwersytet w Białymstoku został uczestnikiem bezpłatnego programu dla studentów "iOS Development University Program". Wszyscy zainteresowani tworzeniem aplikacji na urządzenia mobilne pracujące w systemie operacyjnym iOS mogą zgłaszać się do Pana Doktora Dominika Tomaszuka. Umiejętność programowania pod iOS jest bardzo pożądana na rynku pracy, więc niniejsza oferta stwarza możliwość nabycia cenionych umiejętności.

4.05.2015


Firma Bosch Car Multimedia i Bosch SoftTec znajdujące się w Republice Federalnej Niemiec
informuje o aktualnych ofertach pracy i możliwościach rozwoju zawodowego.

Firma Robert Bosch Car Multimedia GmbH w ostatnim czasie szczególnie
koncentruje swoją działalność na opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań
technicznych umożliwiających coraz bardziej efektywną integrację
w pojazdach systemów multimedialnych, nawigacyjnych, telematycznych
i aplikacji wspomagających dla kierowców.

W związku w powyższym firma Bosch poszukuje specjalistów IT,
a w szczególności osób posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie
rozwoju oprogramowania i projektowania aplikacji do smartfonów.

Szczegóły w pliku: PDF
Lista aktualnych ofert pracy wraz z obszernymi informacjami
znajduje się na stronie http://www.access.de/bosch-cm/

27.03.2015

  

W dniu 20 stycznia br. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku odbyły się X Targi Edukacyjne. Wydział Matematyki i Informatyki reprezentowali nasi pracownicy: dr Adam Naumowicz i dr inż. Wiesław Półjanowicz oraz studenci: Artur Szymański i Maciej Puchalski.

Szczegóły na stronie: http://zso2bialystok.pl/2061-x-targi-edukacyjne
Zdjęcia:1,2,3,4

21.01.2015


Nauka stawia czoła zmianom klimatu, walczy z komórkami nowotworowymi i kryzysem energetycznym, ułatwia nam codzienne życie. Jednak nie zawsze rozumiemy na czym polega praca naukowców. Centrum Nauki Kopernik i British Council rozpoczynają czwartą polską edycję konkursu FameLab. Szukamy nowych, charyzmatycznych osobowości związanych z naukami ścisłymi, przyrodniczymi, medycznymi, rolniczymi lub technicznymi, które w przystępny sposób wyjaśnią czemu służy ich praca badawcza.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie famelab.org.pl.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31 stycznia 2015 roku.

29.12.2014fot. TVP Białystok

Gratulujemy pomysłowości i kreatywności Panu Patrykowi Koszewnikowi studentowi II roku studiów I stopnia kierunku Informatyka autorowi prototypu innowacyjnego interaktywnego lustra NextMirror. Opracowany projekt został nominowany do tytułu StartUp’u roku 2014 (konkurs StartUp Mixer AIP Białystok XI - dn.5.12.2014).

NextMirror to seria luster interaktywnych, na ich powierzchni można wyświetlać dowolne obrazy czy informacje. Rozwiązanie łączy technologie informatyczne, elektroniczne i optyczne, nadaje się do wykorzystania zarówno domowego, jak i komercyjnego. W ramach funduszu zalążkowego - AIP Seed Capital nasz student na wdrożenie pomysłu otrzymał wsparcie w wysokości 100.000 zł.

Więcej informacji w prasie artykuł1, artykuł2, artykuł3, artykuł4, artykuł5.

W mediach: http://teleexpress.tvp.pl/17947332/lustro-przyszlosci.

8.12.2014


Gratulujemy Panu Radosławowi Piliszkowi, studentowi 1-go roku studiów II stopnia kierunku Informatyka, zajęcia III miejsca w 2-ej edycji Białostockiego Test Informatyków 2014. Test odbył się 19 listopada na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Autorami zadań byli pracownicy firm z województwa podlaskiego. Test obejmował zagadnienia z algorytmiki, projektowania obiektowego, relacyjnych baz danych, programowania w językach JAVA, C# i C++ oraz technologii mobilnych. Więcej informacji na http://www.bti.pb.edu.pl/index.php/78-aktualnosci/81-bti.

5.12.2014


Drodzy Studenci!
Firma Autodesk udostępniła za darmo swoje programy. Rejestracja uprawnia studentów do uzyskania 3-letniej licencji edukacyjnej (czyli nie do zastosowań komercyjnych) na wybrane programy: http://area.autodesk.com/students

Więcej o tej akcji można przeczytać w newsie dobrychprogramów:
http://www.dobreprogramy.pl/AutoCAD-i-3ds-Max-za-darmo-nie-tylko-dla-studentow-ale-i-uczelni,News,59506.html
2.12.2014


Zapraszamy do udziału w Godzinie Kodowania w ramach Tygodnia Informatyki (Computer Science Education Week, 8-14 grudnia), który wspierają m.in. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Chris Bosh, will.i.am, przekonując w swoich wypowiedziach o ogromnej roli programowania we współczesnych czasach, bez względu na dziedzinę życia.

Godzina Kodowania to możliwość zasmakowania prawdziwej informatyki w czasie 60 minut. Wcześniej można się przygotować rozwiązując różne łamigłówki. Udział można brać będąc w szkole lub na uczelni, w miejscu pracy, w domu lub w dowolnym innym miejscu, gdzie jest dostęp do Internetu z komputera lub urządzenia mobilnego.

Kolejne kroki postępowania są opisane tutaj:

2.12.2014


Promocja nauk przyrodniczo-matematycznych.


23 października na PB, podczas imprezy organizowanej na zlecenie MNiSW promującej nauki przyrodniczo-matematyczne, przed młodzieżą z białostockich liceów ogólnokształcących prezentowali
się biolodzy, chemicy, informatycy i fizycy z UwB. Wydział Matematyki i Informatyki reprezentował student kierunku Informatyka i członek Koła Naukowego Instytutu Informatyki p. Łukasz Szeremeta, który przedstawił prezentację pt. "MobiUwB czyli uniwersytet na wyciągnięcie ręki". Dziękujemy.
24.10.2014


  
 
Drodzy Studenci!
Znany serwis zajmujący się rozwojem i promocją wolnego oprogramowania - GitHub udostępnił "wyprawkę" informatyczną dla studentów za darmo.
Informacje na stronie: https://education.github.com/pack

Po polsku można przeczytać o tej akcji w newsie dobrychprogramów:
www.dobreprogramy.pl/GitHub-szykuje-wyprawke-warta-tysiace-dla-kazdego-mlodego-programisty,News,58382.html
8.10.2014


Masz innowacyjny pomysł na biznes? Opiera się on na wykorzystaniu nowoczesnych technologii? Jeśli tak, to konkurs Podlaski Akcelerator Innowacji jest skierowany właśnie do Ciebie!
 
Uczestnicy konkursu maja szansę na wygranie atrakcyjnych nagród oraz zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu m.in. kreatywności, wystąpień publicznych, prezentacji inwestorskich, pozyskiwania finansowania, a także opracowywania modelu biznesowego.
 
Więcej informacji o konkursie na pai.bialystok.pl oraz facebook.com/KonkursPAI.
 
12.09.2014


Drodzy Studenci 

Już wkrótce w nowym Kampusie UwB zostanie otwarta nowa  pracownia "PRACOWNIA KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH  I PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW". W ramach w/w pracowni prowadzony będzie m.in. nowy przedmiot fakultatywny Programowanie w środowisku graficznym LabVIEW (LabVIEW  jest modułowym środowiskiem programowania układów i urządzeń elektronicznych, akwizycji i przesyłu danych, sterowania urządzeń laboratoryjnych, naukowych i przemysłowych, automatyki, robotyki i mechatroniki  itd.  Wykorzystuje graficzny język i środowisko programowania). W związku z powyższym już dziś zachęcam studentów I-II roku I-go stopnia, do zapoznania się z nowym językiem programowania w ramach szkoleń online, szczegóły na: 
 
 
dr Aneta Polewko-Klim  (koordynator przedmiotu) 
13.05.2014


Drodzy studenci, przyszli i obecni dyplomanci! 

W najbliższym czasie wielu z Was czeka wybór tematu pracy dyplomowej. A zatem już teraz warto zastanowić się nad tym dłużej. Czy pisanie pracy dyplomowej może być wyzwaniem, nieść dodatkowe korzyści? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami zaglądając na strony: 
 
 
 
26.03.2014


Drodzy studenci zachęcamy was do odwiedzania facebookowej strony Biura Karier UwB. Na profilu znajdziecie aktualne informacje na temat kursów i szkoleń. Również zamieszczane są tam najnowsze oferty pracy, praktyk i staży

25.02.2014


Studenci III roku Informatyki - informacje dotyczących systemu APD

W Uniwersytecie w Białymstoku prace dyplomowe studentów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich archiwizone są w wersji elektronicznej za pomocą systemu Archiwum Prac Dyplomowych.

Studenci, których dane dotyczące pracy dyplomowej zostały wprowadzone do systemu USOS przez pracownika dziekanatu, przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, zobowiązani są do wykonania następujących czynności:

 • wypełnienia w APD formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy dyplomowej
 • wprowadzenia do APD przygotowanej pracy dyplomowej wraz z jego ewentualnymi załącznikami

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

11.03.2013


2008-2017   © Instytut Informatyki UwB