Plany zajęć - 2017/18 - semestr zimowy

Uwaga Studenci!

W związku z przygotowaniami do uruchomienia planu zajęć na r. akad.
2017/2018 w systemie Planista (plan widoczny w systemie USOS Web),
proszę zwracać szczególną uwagę na plan (wprowadzane w nim zmiany),
który zamieszczony jest na stronie internetowej Instytutu Informatyki
w zakładce "Studenci".


Rok 1

Rok 2
Rok 3

2008-2017   © Instytut Informatyki UwB