Dyrekcja Instytutu Informatyki postanawia co następuje:

  • Student może przystąpić do obrony pracy dyplomowej po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studiów (uzyskał absolutorium).
  • Prace dyplomowe (1 egzemplarz - w formie drukowanej i elektronicznej) należy składać w Dziekanacie.
  • Składając pracę w Dziekanacie student podpisuje oświadczenie, że praca nie zawiera treści prawnie niedozwolonych, oraz że jest napisana samodzielnie

Osoby, które nie obronią się w tym terminie przystąpią do egzaminu dyplomowego w sesji jesiennej.

2008-2020   © Instytut Informatyki UwB