Rekrutacja
Ruszyła rejestracja na naszym wydziale
Kandydacie !
  1. Aby zarejestrować się przejdź na stronę Internetowej Rejestracji Kandydatów i załóż nowe konto
  2. Informacje o kierunku znajdziesz > TUTAJ
  3. Informacje o naszym Wydziale są > TUTAJ
  4. Pełny opis kierunków znajduje się na stronie > IRK
  5. Informacje o dyżurach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, jej siedzibie oraz jej dane teleadresowe znajdziesz > TUTAJ
Studiuj z nami. Zapraszamy !

Dyrekcja Instytutu Informatyki postanawia co następuje:

  • Student może przystąpić do obrony pracy dyplomowej po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studiów (uzyskał absolutorium).
  • Prace dyplomowe (1 egzemplarz - w formie drukowanej i elektronicznej) należy składać w Dziekanacie.
  • Składając pracę w Dziekanacie student podpisuje oświadczenie, że praca nie zawiera treści prawnie niedozwolonych, oraz że jest napisana samodzielnie

Osoby, które nie obronią się w tym terminie przystąpią do egzaminu dyplomowego w sesji jesiennej.

2008-2017   © Instytut Informatyki UwB