UWAGA!

Prace dyplomowe mogą być (ale nie muszą):
- drukowane dwustronnie
- oprawiane w miękkie okładki


Format pracy dyplomowej

 • Margines lewy - 3,5 cm, pozostałe 2,5
 • Tekst zasadniczy pisany czcionką Times New Roman 12 lub 13
 • Odstęp między wierszami 1,5
 • Tytuły rozdziałów - czcionka pogrubiona, 16
   

Format strony tytułowej

 • Nazwiska autora, promotora i asystenta pisane dużymi literami
 • Nagłówek pisany dużymi literami - wielkość czcionki 16
 • Tytuł pracy - pogrubiony (bold), wielkość 20
 • Pozostałe napisy czcionka 14.

 

Zawartość płyty dołączanej do pracy (4 foldery):

 • dokumentacja: praca dyplomowa w wersji elektronicznej
 • postać wykonywalna aplikacji
 • kody źródłowe aplikacji
 • przykłady (m.in. pliki z danymi do testów)

2008-2020   © Instytut Informatyki UwB