Plany zajęć - 2019/20 - semestr zimowy

 


Uwaga Studenci!

W związku z uruchomieniem planu zajęć na r. akad. 2019/2020 (sem. zimowy) w systemie USOS (Planista),
proszę zwracać szczególną uwagę
na plan (wprowadzane w nim zmiany),
który powinien być zgodny z planem zamieszczonym na stronie internetowej Instytutu Informatyki w zakładce "Studenci".
Zmiany w planie zamieszczonym na stronie internetowej Instytutu Informatyki są datowane.

Rok 1

Rok 2
Rok 3

2008-2020   © Instytut Informatyki UwB