Instytut Informatyki

templatka

Zagadki przyrody – wykład (pokaz) interaktywny

Podczas wykładu będą prezentowane/rozwiązywane różne zagadki przyrody (w formie eksperymentu, pokazu, prezentacji). Celem wykładu jest uzmysłowienie uczniom, iż realizowana na zajęciach lekcyjnych (tj. fizyki, matematyki i informatyki) teoria jest niezbędna do wyjaśniania zachodzących zjawisk, które obserwujemy w życiu codziennym. Wykład pomoże zrozumieć w jaki sposób uczniowie mogą praktycznie wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności, nabyte w ramach zajęć z fizyki, matematyki i informatyki. Zajęcia stanowią znakomitą formę powtórzenia realizowanego materiału z fizyki (szczególnie dla ostatnich klas), gdyż każda zagadka dotyczy innego działu fizyki.

Wszystkie eksperymenty i pokazy są wykonywane przy współuczestnictwie uczniów np. 5 uczniów równocześnie puszcza bańki mydlane w różnych miejscach sali. Część eksponatów podczas trwania wykładu jest przekazywana uczestnikom do obejrzenia oraz samodzielnego testowania. Podczas wykładu po każdej zagadce jest dyskusja połączona z tzw. „burzą mózgów”, gdzie przedstawiane są różne warianty rozwiązań i ich uzasadnienie.

Zajęcia prowadzi dr Aneta Polewko-Klim – obecnie pracownik Instytutu Informatyki, wcześniej Instytutu Fizyki Doświadczalnej UwB. Posiada interdyscyplinarne (łączy informatykę i fizykę) zainteresowania naukowo-dydaktyczne.

Uwaga: Wykład odbywa się wyłącznie w semestrze zimowym.


Zapisy proszę przesyłać na adres kontaktowy: lkorsak@ii.uwb.edu.pl.