Instytut Informatyki

templatka

Laboratorium: Skompresuj swoje wspomnienia w Full HD

Zajęcia mają na celu przedstawienie metody skutecznej redukcji objętości plików wideo bez widocznej straty jakości sygnału i umieszczaniu ich w różnego typu kontenerach multimedialnych, zależnie od używanej do odtwarzania platformy. Materiał zajęć dotyczyć będzie zastosowania kodera X264 - darmowej, otwartej implementacji kodera H.264/MPEG-4 AVC do kompresji strumieni o wysokiej rozdzielczości 720p/720i, 1080p/1080i. Na zajęciach zostanie krótko omówiony kodek x264, w postaci prezentacji multimedialnej, a następnie uczestnicy zajęć przystąpią do praktycznego wykorzystania funkcji tego kodeka i darmowego oprogramowania celem przeprowadzenia samodzielnej kompresji przykładowego materiału wideo np. nagranego aparatem fotograficznym.

Zajęcia prowadzi mgr Adam Bonda.


Zapisy proszę przesyłać na adres kontaktowy: lkorsak@ii.uwb.edu.pl.