Instytut Informatyki

templatka

Odkrywamy twierdzenia geometryczne z komputerem.

Uczniowie będą inspirowani do samodzielnego konstruowania wiedzy matematycznej z wykorzystaniem programu edukacyjnego Geogebra. Zostaną zapoznani z z programem komputerowym do interaktywnego uczenia się geometrii i algebry, będą mieli okazję wnikliwie rozpatrywać proste twierdzenia, z którymi jednak nie spotykają się w szkole, oraz podjąć próbę stawiania hipotez matematycznych, a następnie weryfikowania tych hipotez, w czym pomoże im możliwość wykonywania symulacji w programie Geogebra.

Zajęcia prowadzi Dr Anna Rybak, osoba z wieloletnim doświadczeniem nauczycielskim na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz w kształceniu akademickim, ekspert w zakresie wykorzystania multimediów w edukacji.


Zapisy proszę przesyłać na adres kontaktowy: lkorsak@ii.uwb.edu.pl.