Instytut Informatyki

templatka

Graj w grę komputerową i ucz się geometrii sferycznej.

Uczniowie będą inspirowani do samodzielnego konstruowania wiedzy matematycznej z zakresu geometrii nieeuklidesowych (a więc wykraczającej poza podstawę programową z matematyki) z wykorzystaniem gry komputerowej i różnorodnych środków dydaktycznych takich jak: globus, owoce o kulistym kształcie i zestaw modeli i przyrządów do wykonywania konstrukcji geometrycznych na powierzchni zakrzywionej. Będą stosowane metody pracy takie jak: metoda problemowa, dyskusja, praca z komputerem, praca w grupach z zestawem modeli do konstrukcji na powierzchni zakrzywionej – wszystko to prowadzić będzie do samodzielnego odkrycia przez uczestników podstaw geometrii na sferze, w głębokiej korelacji z geografią.

Zajęcia prowadzi Dr Anna Rybak, osoba z wieloletnim doświadczeniem nauczycielskim na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz w kształceniu akademickim, ekspert w zakresie wykorzystania multimediów w edukacji.


Zapisy proszę przesyłać na adres kontaktowy: lkorsak@ii.uwb.edu.pl.