Instytut Informatyki

templatka

Laboratorium: Kryptografia i ochrona danych

Celem zajęć jest wprowadzenie w rozległą dziedzinę algorytmów kryptografii i ochrony danych komputerowych. Szyfrowane informacji znane od wieków w dobie rewolucji komputerowej i internetowej przeżywa niespotykany dotąd rozwój objawiający się powstawianiem nowych narzędzi kryptograficznych dostępnych także dla zwykłych użytkowników Internetu. Uczestnicy zajęć poznają sposoby szyfrowania informacji. Będą to zarówno klasyczne szyfry Cezara i Vigenere'a, legendarny szyfr Enigma, a także współczesne narzędzia zapewniające poufność i integralność danych w Internecie.

Zajęcia prowadzi dr inż. Krzysztof Szerszeń, pracownik Instytutu Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku.


Zapisy proszę przesyłać na adres kontaktowy: lkorsak@ii.uwb.edu.pl.