Instytut Informatyki

templatka

Wykład: Komputery Kwantowe

Podczas wykładu zostanie w uproszczony sposób przedstawiona zasada działania komputera kwantowego, opis przykładowych fizycznych kubitów oraz skrót nowinek technologicznych. Na przykładach zostaną omówione:

  • kubit,
  • rejestr kwantowy,
  • superpozycja stanów,
  • budowa atomu.
  • podstawy mechaniki kwantowej.

Zajęcia prowadzi dr Aneta Polewko-Klim – obecnie pracownik Instytutu Informatyki, wcześniej Instytutu Fizyki Doświadczalnej UwB. Posiada interdyscyplinarne (łączy informatykę i fizykę) zainteresowania naukowo-dydaktyczne.


Zapisy proszę przesyłać na adres kontaktowy: lkorsak@ii.uwb.edu.pl.