Instytut Informatyki

templatka

Laboratorium: Programowanie stron WWW

Zajęcia mają na celu przedstawienie nowoczesne metody tworzenia stron internetowych w oparciu o standardy HTML5 i CSS3 oraz bibliotekę jQuery. Na zajęciach zostaną krótko omówione języki HTML i CSS z uwzględnieniem nowości, w postaci prezentacji multimedialnej, a następnie uczestnicy zajęć przystąpią do praktycznego wykorzystania interaktywnej strony WWW z elementami animacji.

Zajęcia prowadzi dr inż. Dominik Tomaszuk.


Zapisy proszę przesyłać na adres kontaktowy: lkorsak@ii.uwb.edu.pl.