XII Edycja
Regionalnego Konkursu InformatycznegoFinał XII Edycji Regionalnego Konkursu Informatycznego
24 marca 2012 r., godz. 10:00, sala 306
Instytut Informatyki UwB, Białystok, ul. Sosnowa 64


 
1. I etap 2. II etap - Finał
3. Sponsorzy

Wyniki Finału


1. Sebastian Nowak
(I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)

2. Marek Sokołowski
(I Liceum Ogólnokształcące w Łomży)

3. Andrzej Białokozowicz
(I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)


4. Przemysław Jakub Kozłowski (Społeczne Gimnazjum nr 8 w Białymstoku)

5. Konrad Kijewski (I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach)

6. Michał Majewski (I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)

7. Mateusz Puczel (I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)

8. Michał Mursztyn (III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)

9. Piotr Gawryluk (I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)

Sponsorzy
Urząd Marszałkowski Województwa PodlaskiegoSpółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego w Białymstoku