XIII Edycja
Regionalnego Konkursu Informatycznego


Finał XIII Edycji Regionalnego Konkursu Informatycznego
6 kwietnia 2013 r., godz. 10:00 , sala 306
Instytut Informatyki UwB, Białystok, ul. Sosnowa 64


1. I etap 2. II etap - Finał 3. Sponsorzy

Wyniki Finału


1. Mateusz Puczel
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

2. Piotr Gawryluk
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

3. Krzysztof Lewko
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

4. Michał Majewski
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

5. Maciej Hołubowicz
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

6. Mateusz Chołołowicz
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

7. Mateusz Kiebała
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

8. Radosław Oleksza
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

9. Marek Kilian
Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach


SponsorzyUrząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego w Białymstoku