XIV Edycja
Regionalnego Konkursu Informatycznego


Finał XIV Edycji Regionalnego Konkursu Informatycznego
29 marca 2014 r., godz. 10:00 , sala 306
Instytut Informatyki UwB, Białystok, ul. Sosnowa 64


1. I etap 2. II etap - Finał 3. Sponsorzy

Wyniki Finału


1. Kozłowski Przemysław Jakub
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

2. Puczel Mateusz
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

3. Magdalena Szarkowska
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

4. Anna Białokozowicz
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

5. Maciej Hołubowicz
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

6. Tomasz Kasperowicz
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

7. Mateusz Frankowski
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku


Sponsorzy


Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego w Białymstoku
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego