XVII Edycja
Regionalnego Konkursu Informatycznego


logo

Konkurs odbywa się w roku jubileuszu 20-lecia Uniwersytetu w Białymstoku
Finał XVII Edycji Regionalnego Konkursu Informatycznego
1 kwietnia 2017 r., godz. 10:00
Kampus Uniwersytetu w Białymstoku
Wydział Matematyki i Informatyki, Białystok, ul. Ciołkowskiego 1M1. I etap 2. II etap - Finał
3. Sponsorzy
Dojazd do Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku


Wyniki Finału


Po przeanalizowaniu reklamacji zgłoszonej bezpośrednio po konkursie przez jednego z uczestników (Pawel Charyło) dotyczącej problemu technicznego w kodzie jednego z programów przedstawionych do oceny, komisja RKI zdecydowała ostatecznie o przyznaniu zawodnikowi dodatkowych 5 punktów za to rozwiązanie i przyznaniu mu miejsca I (eq aequo) oraz jednocześnie o nieprzyznaniu miejsca czwartego.1. Budrowski Franciszek
ex aequo
Charyło Paweł
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

2. Kuczko Piotr
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

3. Tworkowski Szymon
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

4. nie przyznano

5. Dominikowski Przemysław
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

6. Łopata Michał
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku


Sponsorzy


Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UwB          Dyrektor Instytutu Informatyki UwB