logo_uwb Zakład Programowania i Metod Formalnych
Instytut Informatyki
 
 

Badania Naukowe


Działalność naukowa Zakładu koncentruje się na rozwoju systemu komputerowej weryfikacji Mizar.
Prowadzone są prace nad rozwojem warstwy językowej systemu, wzmocnieniem siły dedukcyjnej weryfikatora, oprogramowaniem służącym do zarządzania i reorganizacji zgromadzonych w bazie systemu (Mizar Mathematical Library, MML) faktów oraz semantyczną reprezentacją skolekcjonowanej wiedzy.
Ważną działalnością jest również rozwój MML poprzez pisanie artykułów mizarowych dotyczących wybranych gałęzi matematyki oraz nauk komputerowych, w tym weryfikacja algorytmów.
 
2008-2019 Instytut Informatyki UwB