O mnie

Dydaktyka

Nauka

O mnie

Zatrudnienie

  1. Uniwersytet w Białymstoku - od 2009 do chwili obecnej
  2. Politechnika Białostocka - od 2008 do 2009