Zakład Modelowania Materiałów
Instytut Informatyki UwB
 
 

Układ lasera femtosekundowego

Układ pomiarowy, zbudowany na bazie oscylatora femtosekundowego, umożliwia zastosowanie technik pomiarowych: ultraszybkiej dynamiki spinów oraz indukowanej namagnesowaniem generacji drugiej harmonicznej światła, do badania materiałów magnetycznych.

Pierwsza z technik badawczych umożliwia pomiar precesji spinów w zewnętrznym polu magnetycznym w wyniku pobudzenia ich femtosekundowymi impulsami światła laserowego. Pozwala to na określenie parametrów materiałowych: częstości precesji w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego oraz tłumienia, istotnych zarówno ze względów poznawczych, jak i potencjalnie aplikacyjnych w nowej generacji urządzeniach femto-optycznych do przechowywania i zapisu informacji.

Druga technika pomiarowa dotyczy badań efektów nieliniowych indukowanych ultrakrótkimi impulsami światła laserowego. Pozwala ona na poznanie mikrostruktury powierzchni, warstw granicznych i niejednorodności nanomateriałów magnetycznych, często niedostępnych innymi metodami.