Zakład Modelowania Materiałów
Instytut Informatyki UwB
 
 

Układ niskotemperaturowego magnetometru magnetooptycznego

WYKORZYSTYWANY m.in. DO: Badania materiałów magnetycznych służących do zapisu informacji na dysk, wpływu niskich temperatur na trwałość zapisu informacji.

MIERZY: Zmianę stanu polaryzacji światła odbitego od ośrodka namagnesowanego, który staje się dwójłomny pod wpływem przykładanego pola magnetycznego.

PARAMETRY UKŁADU: Bardzo wysoka czułość układu rzędu 0.001 min kątowej, pomiary w szerokim zakresie bardzo niskich temperatur od -265oC do 42oC, pomiary w geometrii polarnej i podłużnej Kerra w zakresie pola magnetycznego ~1T dla obu geometrii, pomiary dla różnych długości fal świetlnych.

UWAGI: Ze względu na parametry w/w magnetometr Kerra jest jednym z najlepszych na świecie. Należy zaznaczyć, iż Białystok jest wiodącym ośrodkiem naukowym w dziedzinie magnetooptyki.

CIEKAWOSTKI: Pomiar pojedynczej uśrednionej pętli histerezy dla bardzo słabych sygnałów może trwać nawet 1h. Pojedynczy cykl pomiarowy dla serii temperatur trwa średnio 8-18h.