UWB
Aktualności     |     Pracownicy     |     Działalność naukowa     |     Dydaktyka     |     Linki

KIEROWNIK ZAKŁADU:
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Zieniuk
pokój 1038, tel. 85 738 8323
ezieniuk@ii.uwb.edu.pl

UWB

UWB

dr inż. Agnieszka Bołtuć
aboltuc@ii.uwb.edu.pl
dr inż. Krzysztof Szerszeń
kszerszen@ii.uwb.edu.pl
pokój 1034, telefon 85 738 8321

dr inż. Andrzej Kużelewski
akuzel@ii.uwb.edu.pl
dr Marta Kapturczak
mkapturczak@ii.uwb.edu.pl
pokój 1036, telefon 85 738 8322

Aktualności    |    Pracownicy    |    Działalność naukowa    |    Dydaktyka    |    Linki