UWB
Aktualności     |    Pracownicy     |    Działalność naukowa     |    Dydaktyka     |    Linki

Podstawową dziedziną badań naukowych prowadzonych w Katedrze jest opracowywanie matematycznych podstaw nowatorskiej metody, która jest publikowana pod nazwą parametryczne układy równań całkowych (PURC). Metoda ta jest analityczną modyfikacją klasycznych Brzegowych Równań Całkowych. Służy do bardziej efektywnego rozwiązywania zagadnień brzegowych modelowanych różnymi równaniami różniczkowymi cząstkowymi na bazie opracowanych algorytmów do ich numerycznego rozwiązywania. Ponadto są prowadzone badania nad efektywnością i złożonością obliczeniową wspomnianych algorytmów.

Kierownik Katedry prof. Eugeniusz Zieniuk był promotorem obronionych 5 prac doktorskich poświęconych rozwojowi i zastosowaniom metody parametrycznych układów równań całkowych:

 1. 2017-09-08 Marta Kapturczak (PB)
  Przedziałowe modelowanie i rozwiązywanie zagadnień brzegowych mechaniki za pomocą parametrycznego układu równań całkowych

 2. 2017-09-07 Dominik Sawicki (PB)
  Zastosowanie parametrycznych układów równań całkowych do rozwiązywania neustalonych dwuwymiarowych zagadnień przewodnictwa ciepła

 3. 2010-05-05 Krzysztof Szerszeń (PB)
  Płaty powierzchniowe w modelowaniu trójwymiarowych zagadnień brzegowych mechaniki rozwiązywanych za pomocą parametrycznych układów równań całkowych

 4. 2009-12-16 Andrzej Kużelewski (PB)
  Opracowanie i implementacja algorytmu modelowania i symulacji nieprecyzyjnie zdefiniowanych zagadnień brzegowych

 5. 2008-09-28 Agnieszka Bołtuć (PB)
  Zastosowanie metody parametrycznych układów równań całkowych z uwzględnieniem bezelementowego modelowania kształtu brzegu do rozwiązywania płaskich zagadnień teorii sprężystości


CHRONOLOGICZNY SPIS PUBLIKACJI KATEDRY:

2019
Zieniuk E., Kapturczak M., Szerszeń K.: Interval arithmetics in modelling and solving uncertainly defined boundary value problems of elasticity, SYNASC 2019 (20 pkt.)
Kapturczak M., Zieniuk E., Szerszeń K.: Modification of interval arithmetic in modeling uncertainty of boundary conditions in boundary value problems, MODSIM2019 (po pozytywnej recenzji) (20 pkt.)
Kapturczak M., Zieniuk E. : IPIES for Uncertainly Defined Shape of Boundary, Boundary Conditions and Other Parameters in Elasticity Problems. In: Rodrigues J. et al. (eds) Computational Science – ICCS 2019. ICCS 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11540 (2019). Springer, s. 261-268.
Kapturczak M., Zieniuk E.: Verification of Interval PIES Solutions on Examples of Uncertainly Defined Boundary Value Problems Modeled by Laplace’s Equation, AIP Conference Proceedings 2116, 450008 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5114475.
Zieniuk E., Kapturczak M.: Interval NURBS Curves in Modeling Uncertainly Defined Boundary Shape in Interval PIES Method, AIP Conference Proceedings 2116, 060014 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5114049.

2018
Zieniuk E., Szerszeń K.: NURBS curves in direct definition of the shapes of the boundary for 2D Stokes flow problems in modified classical BIE, Applied Numerical Mathematics, vol. 132 (2018), 111-126, DOI: https://doi.org/10.1016/j.apnum.2018.05.013 (35 pkt).
Zieniuk E., Szerszeń, K.: A separation between the boundary shape and the boundary functions in the parametric integral equation system for the 3D Stokes equation, Numerical Algorithms, (2019) 80:753–780, DOI: https://doi.org/10.1007/s11075-018-0505-3 (35 pkt).
Zieniuk E., Kapturczak M., Kużelewski A. Modification of Interval Arithmetic for Modelling and Solving Uncertainly Defined Problems by Interval Parametric Integral Equations System, International Conference on Computational Science ICCS 2018 (eds. Shi Y. et al.) Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10862, 231-240, 2018 (15 pkt).
Zieniuk E., Kużelewski A., Kapturczak M.: The influence of interval arithmetic on the shape of uncertainly defined domains modelled by closed curves, Computational & Applied Mathematics 37/2 (2018),1027-1046, http://dx.doi.org/10.1007/s40314-016-0382-0 (20pkt).
Zieniuk E., Kapturczak M.: Modeling the shape of boundary using NURBS curves directly in modified boundary integral equations for Laplace’s equation, Computational & Applied Mathematics 37/4 (2018) s. 4835–4855, https://doi.org/10.1007/s40314-018-0598-2 (20 pkt).
Zieniuk E., Szerszeń K.: A separation of the boundary geometry from the boundary functions in PIES for 3D problems modeled by the Navier–Lamé equation, Computers & Mathematics with Applications 75/4 (2018), 1067–1094, DOI: https://doi.org/10.1016/j.camwa.2017.10.036 (40 pkt).
Zieniuk E., Szerszeń K.: Nonelement boundary representation with Bézier surface patches for 3D linear elasticity problems in parametric integral equation system (PIES) and its solving using Lagrange polynomials, Numerical Methods for Partial Differential Equations 34/1 (2018), 51–79, DOI: 10.1002/num.22175 (35pkt).

2017
Kużelewski A., Zieniuk E. The fast parametric integral equations system for polygonal 2D potential problems, World Congress on Engineering and Computer Science 2017, Lecture Notes in Engineering and Computer Science Vol. II, 807-812 (15pkt).
Zieniuk E., Kapturczak M., Kużelewski A. Degenerate Parametric Integral Equations System for Laplace Equation and Its Effective Solving, World Congress on Engineering and Computer Science 2017, Lecture Notes in Engineering and Computer Science Vol. II, 819-824 (15pkt).
Zieniuk E., Kapturczak M. Parametric integral equations system in elasticity problems with uncertainly defined shape of the boundary, 14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2016, AIP Conference Proceedings 1863, 070026 (2017); doi: 10.1063/1.4992248 (15pkt).
Zieniuk E., Sawicki D.: Modification of the classical boundary integral equation (BIE) for 2D transient heat conduction with internal heat source, with the use of NURBS for boundary modeling, Journal of heat transfer-transactions of the ASME 139/8 (2017), 1-11, doi:10.1115/1.4036099 (30pkt).
Bołtuć A., Zieniuk E.: Approximation of the derivatives of solutions in a normalized domain for 2D solids using the PIES method, Applied Mathematics and Computation 293 (2017), 138–155 (35pkt).
Zieniuk E., Bołtuć A.: Modification of the boundary integral equation for the Navier–Lamé equations in 2D elastoplastic problems and its numerical solving, International Journal for Numerical Methods in Engineering 110/12 (2017), 1173–1200, DOI: 10.1002/nme.5451 (40pkt).
Bołtuć A.: 2D elastoplastic boundary problems solved by PIES without strongly singular surface integrals, European Journal of Mechanics - A/Solids 65 (2017), 233-242, DOI: 10.1016/j.euromechsol.2017.04.001 (40pkt).
Bołtuć A.: Flexibility of approximation in PIES applied for solving elastoplastic boundary problems, Proceedings of the XIV International Conference on Computational Plasticity. Fundamentals and Applications (COMPLAS 2017), 2017, 839-853 (15pkt).

2016
Bołtuć A.: Elastoplastic boundary problems in PIES comparing to BEM and FEM, Computers & Mathematics with Applications, 72, 2343–2363, 2016 (40pkt).
Bołtuć A.: Parametric integral equation system (PIES) for 2D elastoplastic analysis, Engineering Analysis with Boundary Elements, 69, 21-31, 2016 (35pkt).
Bołtuć A.: Modeling using surface patches in PIES for elastoplastic boundary value problems, Proceedings of 12th World Congress on Computational mechanics & 6th Asia-Pacific Congress on Computational Mechanics, 24-29.07.2016, Seoul, Korea, Paper No. 152202, pp. 2478
Zieniuk E., Kapturczak M., Bołtuć A.: Generalized parametrical integral equations systems with NURBS for modeling the shape of the boundary in potential problems, Proceedings of 12th World Congress on Computational mechanics & 6th Asia-Pacific Congress on Computational Mechanics, 24-29.07.2016, Seoul, Korea, Paper No. 152203, pp. 2479
Zieniuk E., Kapturczak M., Kużelewski A.: Concept of modeling uncertainly defined shape of the boundary in two-dimensional boundary value problems and verification of its reliability, Applied Mathematical Modelling 40/23-24 (2016) 10274-10285 (35pkt).
Zieniuk E., Kapturczak M., Kużelewski A.: Solving interval systems of equations obtained during the numerical solution of boundary value problems, Computational & Applied Mathematics 35/2,(2016), p. 629–638 (20pkt).
Kużelewski A., Zieniuk E.: OpenMP for 3D potential boundary value problems solved by PIES, 13th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2015, AIP Conf. Proc. 1738, 480098 (2016); http://dx.doi.org/10.1063/1.4952334 (15pkt).
Szerszeń K., Zieniuk E.: The strategy for numerical solving of PIES without explicit calculation of singular integrals in 2D potential problems, 13th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2015, AIP Conf. Proc. 1738, 480099 (2016); http://dx.doi.org/10.1063/1.4952335 (15pkt).
Zieniuk E., Kapturczak M., Sawicki D.: The NURBS curves in modelling the shape of the boundary in the parametric integral equations systems for solving the Laplace equation, 13th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2015, AIP Conf. Proc. 1738, 480100 (2016); http://dx.doi.org/10.1063/1.4952336 (15pkt).
Bołtuć A., Zieniuk E.: The Application of the Galerkin method to solving PIES for Laplace’s equation, 13th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2015, AIP Conf. Proc. 1738, 480097 (2016); http://dx.doi.org/10.1063/1.4952333 (15pkt).

2015
Sawicki D., Zieniuk E.: Parametric Integral Equations Systems Method in Solving Unsteady Heat Transfer Problems for Laser Heated Materials, Acta Mechanica et Automatica, vol 9, no 3, 2015 (14pkt).
Bołtuć A., Zieniuk E.: Numerical approximation strategy for solutions and their derivatives for two-dimensional solids, Applied Mathematical Modelling, Volume 39, Issue 18, 15 September 2015, 5370–5391 (35pkt).
Kużelewski A., Zieniuk E., Kapturczak M.: Acceleration of integration in parametric integral equations system using CUDA, Computers & Structures 152 (2015), s. 113-124 (40pkt).
Kużelewski A., Zieniuk E.: GPU-based acceleration of computations in elasticity problems solving by parametric integral equations system, Advances in Engineering Software 79 (2015), s. 27-35 (30pkt).
Szerszen K., Zieniuk E.: Rectangular Bezier Patches in Identification of 3D Smooth Boundary Shape in the PIES Method for Potential Problems, 12th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2014, AIP Conf. Proc. 1648, 590004 (2015), http://dx.doi.org/10.1063/1.4912831 (15pkt).
Zieniuk E., Kuzelewski A.: Concept of the Interval Modelling the Boundary Shape Using Interval Bezier Curves in Boundary Problems Solved by PIES, 12th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2014, AIP Conf. Proc. 1648, 590002 (2015), http://dx.doi.org/10.1063/1.4912829 (15pkt).
Boltuc A., Zieniuk E.: A Comparison of Parametric Curves Applied to Modeling Boundary Shapes in Boundary Problems Solved by PIES, 12th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2014, AIP Conf. Proc. 1648, 590003 (2015), http://dx.doi.org/10.1063/1.4912830 (15pkt).
Zieniuk E., Bołtuć A.: The effective strategy for calculating strains and stresses in the elasto-plastic torsion of a bar, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol 53, no. 1, 2015 (15pkt)

2014
Zieniuk E., Sawicki D., Bołtuć A.: Parametric integral equations systems in 2D transient heat conduction analysis, International Journal of Heat and Mass Transfer 78 (2014), s. 571 - 587 (40pkt).
Zieniuk E.: Metoda obliczeniowa PURC. Wybrane zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Zieniuk E., Bołtuć A., Szerszeń K.: Shape identification in nonlinear boundary problems solved by PIES method, Acta Mechanica et Automatica, vol. 8, no. 1, s. 16 - 21, 2014 (7pkt).
Zieniuk E. Szerszeń K.: The PIES for solving 3D potential problems with domains bounded by rectangular Bézier patches. Engineering Computations, 2014, Vol. 31 Iss: 4, s. 791 - 809 (30pkt).
Kużelewski A., Zieniuk E., Bołtuć A.: Application of CUDA for Acceleration of Calculations in Boundary Value Problems Solving Using PIES, 10th International Conference PPAM 2013 (eds. Wyrzykowski R., Dongarra J., Karczewski K., Waśniewski J.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8385, 322-331, 2014 (10pkt).

2013
Szerszeń K., Zieniuk E., Kużelewski A.: Identyfikacja kształtu dla bezelementowej reprezentacji brzegu przestrzennych konstrukcji liniowo sprężystych w metodzie PURC, Modelowanie Inżynierskie 18 (2013), no. 49, s. 66-72 (4pkt).
Sawicki D., Zieniuk E., Kapturczak M.: Skuteczność metody PURC w rozwiązywaniu zagadnień nieustalonego pola temperatury, Modelowanie Inżynierskie 18 (2013), no. 49, s. 58-65 (4pkt).
Kużelewski A., Zieniuk E.: Zastosowanie technologii GPGPU do przyspieszenia obliczeń w zagadnieniach brzegowych rozwiązywanych za pomocą PURC, Modelowanie Inżynierskie 17 (2013), no. 48, s. 86-91 (4pkt).
Bołtuć A., Zieniuk E.: Efektywne wyznaczanie naprężeń za pomocą metody PURC z wykorzystaniem uogólnionej strategii aproksymacji pochodnych, Modelowanie Inżynierskie 16 (2013), no. 47, s. 41-47 (4pkt).
Zieniuk E., Kapturczak M., Szerszeń K.: Zastosowanie wielomianów interpolacyjnych Lagrange’a do aproksymacji funkcji brzegowych w metodzie PURC dla równań Naviera – Lamego, Modelowanie Inżynierskie 16 (2013), no. 47, s. 204-209 (4pkt).
Zieniuk E. Szerszeń K.: Analiza wpływu rozmieszczenia i liczby punktów kolokacji na dokładność metody PURC dla zagadnień teorii sprężystości w obszarach wielościennych 3D. Modelowanie Inżynierskie, Tom 15, Nr 46, 2013, 127-133 (4pkt).
Zieniuk E. Szerszeń K. Bołtuć A.: Efektywność modelowania złożonych obszarów wielościennych prostokątnymi i trójkątnymi płatami powierzchni w metodzie PURC dla równań Naviera-Lamego. Modelowanie Inżynierskie, Tom 15, Nr 46, 2013, 134-140 (4pkt).
Zieniuk E.: Metoda obliczeniowa PURC w rozwiązywaniu zagadnień brzegowych. Wydawnictwo Naukowe PWN 2013 (4pkt).
Zieniuk E. Szerszeń K.: Triangular Bézier surface patches in modeling shape of boundary geometry for potential problems in 3D. Engineering with Computers, October 2013, Volume 29, Issue 4, pp 517-527 (20pkt).

2012
Zieniuk E. Szerszeń K. Kapturczak M.: A Numerical Approach to the Determination of 3D Stokes Flow in Polygonal Domains Using PIES. Lecture Notes in Computer Science 7203, Parallel Processing and Applied Mathematics, 9th International conference, PPAM 2011 Toruń, Poland, Revised Selected Papers, Part I Springer–Verlag Berlin Heideberg 2012, 112-121 (10pkt).
Kużelewski A., Zieniuk E.: Przyspieszenie obliczeń w zagadnieniach rozwiązywanych za pomocą metody PURC. Technika Transportu Szynowego, nr 9, 2012, 4401-4409 (4pkt).
Bołtuć A. Zieniuk E.: Porównanie metod aproksymacji pochodnych rozwiązań otrzymywanych za pomocą metody PURC w zagadnieniach brzegowych. Modelowanie Inżynierskie, Tom 13, Nr 44, 2012, 29-36 (4pkt).
Zieniuk E., Sawicki D.: Metoda PURC w analizie nieustalonego pola temperatury w obszarach płaskich. Modelowanie Inżynierskie, Tom 13, Nr 44, 2012, 285-292 (4pkt).
Bołtuć A., Zieniuk E., Szerszeń K.: The effectiveness of PIES comparing to FEM and BEM for 3D elasticity problems. In: Proceeding of the 2012 International Conference on Scientific Computing, H.R. Arabnia, W. Spataro,…(Eds.), WORLDCOM’12, July 16-19, 2012, Las Vegas, 139-145.
Zieniuk E., Bołtuć A., Szerszeń K.: Modeling complex homogeneous regions using surface patches and reliability verification for Navier-Lame boundary problems. In: Proceeding of the 2012 International Conference on Scientific Computing, H.R. Arabnia, W. Spataro,…(Eds.), WORLDCOM’12, July 16-19, 2012, Las Vegas, 166-172.
Zieniuk E., Szerszeń K., Bołtuć A.: A strategy for modeling 3D piecewise homogeneous regions and solving boundary value problems by generalized PIES. In: Proceeding of the 2012 International Conference on Scientific Computing, H.R. Arabnia, W. Spataro,…(Eds.), WORLDCOM’12, July 16-19, 2012, Las Vegas, 152-158.
Zieniuk E., Szerszeń K.: Quadrangular Bézier patches in modeling and modification of the curvilinear boundary surface in 3D problems of the theory of linear elasticity in PIES, ACEEE International Journal on Control System and Instrumentation 3, no. 1, 2012, 47-52.
Zieniuk E., Bołtuć A., Szerszeń K. : The effectiveness of PIES compared to BEM in the modelling of 3D polygonal problems defined by Navier-Lame equations, ACEEE International Journal on Information Technology 2, no. 1, 2012, 7-12.

2011
Bołtuć A., Zieniuk E.: Modeling domains using Bézier surfaces in plane boundary problems defined by the Navier-Lame equation with body forces. Engineering Analysis with Boundary Elements, 35, 2011, 1116-1122 (32pkt).
Bołtuć A., Zieniuk E.: PIES in problems of 2D elasticity with body forces on polygonal domains. Journal of theoretical and Applied Mechanics, vol. 49, no. 2, 2011, 369-384 (9pkt).
Zieniuk E. Szerszeń K. Bołtuć A.: PURC w rozwiązywaniu trójwymiarowych zagadnień brzegowych modelowanych równaniami Naviera-Lamego w obszarach wielokątnych. Modelowanie Inżynierskie, Tom 11, Nr 42, 2011, 487-494 (6pkt).
Zieniuk E. Kużelewski A.: Przedziałowe modelowanie zagadnień stacjonarnego przepływu ciepła. Modelowanie Inżynierskie, Tom 11, Nr 42, 2011, 479-486 (6pkt).
Zieniuk E. Bołtuć A. Szerszeń K.: The effectiveness of PIES compared to BEM in the modelling of 3D polygonal problems defined by Navier-Lame equations. In. International Conference on Advances in Information and communication technologies, ICT2011 & CIT 2011, 1-2.12.2011, Amsterdam, Holandia, 77-82.
Zieniuk E. Szerszeń K.: Quadrangular Bézier patches in modeling and modification of the curvilinear boundary surface in 3D problems of the theory of linear elasticity. In: International Conference on Advances in Information and communication technologies, ICT2011 & CIT , 1-2.12.2011, Amsterdam, Holandia 2011, 118-123.

2010
Zieniuk E. Bołtuć A.: Iterative solution of linear and nonlinear boundary problems using PIES. Lecture Notes in Computer Science 6067, Springer Parallel Processing and Applied Mathematics, 8th International conference, PPAM 2009 Wroclaw, Poland, September 2009, Revised Selected Papers, Part I 2010, 136-145 (13pkt).
Bołtuć A. Zieniuk E.: Application of PIES and rectangular Bezier surfaces to complex and non-homogeneous problems of elasticity with body forces. Task Quarterly 14, 4 2010, 363-376 (9pkt).
Bołtuć A., Zieniuk E.: Zastosowanie PURC do rozwiązywania płaskich liniowych zagadnień teorii sprężystości z uwzględnieniem sił masowych na wielokątnych obszarach. Modelowanie Inżynierskie, Tom 8, Nr 39, 2010, 19-26 (6pkt).
Zieniuk E. Szerszeń K.: Numeryczne obliczanie osobliwych całek powierzchniowych dla zagadnień przestrzennych w PURC. Modelowanie Inżynierskie, Tom 8, Nr 39, 2010, 217-224 (6pkt).

2009
Zieniuk E. Szerszeń K.: Triangular Bézier patches in modeling smooth boundary surface in exterior Helmholtz problems solved by the PIES. Archives of Acoustics Vol. 34, No. 1, 2009, 51-61 (6pkt).
Zieniuk E. Bołtuć A.: PURC w rozwiązywaniu nieliniowych dwuwymiarowych zagadnień brzegowych. Modelowanie Inżynierskie, Tom 6, Nr 37, 2009, 281-288 (4pkt).
Zieniuk E. Szerszeń K.: Trójkątne płaty powierzchniowe w modelowaniu gładkiej powierzchni brzegu w PURC dla zagadnień ustalonego przepływu cieczy doskonałej. Modelowanie Inżynierskie, Tom 6, Nr 37, 2009, 289-296 (4pkt).

2008
Zieniuk E., Bołtuć A.: A non-element method of solving the two-dimensional Navier-Lame equation in problems with non-homogeneous polygonal subregions. TASK QUARTERLY 12 No 1, 2008, 71-84 (6pkt).
Zieniuk E., Bołtuć A.: Analiza efektywności PURC w porównaniu z klasycznymi metodami komputerowymi na bazie praktycznych przykładów modelowanych równaniem Naviera-Lamego. Modelowanie Inżynierskie, Tom 4, Nr 35, 2008, 155-162 (4pkt).
Zieniuk E., Szerszeń K., Bołtuć A.: Optymalizacja kształtu wielokątnych obszarów modelowanych równaniami Naviera-Lamego na podstawie PURC i algorytmów genetycznych. Modelowanie Inżynierskie, Tom 4, Nr 35, 2008, 163-168 (4pkt).
Zieniuk E., Bołtuć A.: Non-element modelling of domains with defects and identification of their shape in problems defined by Navier-Lame equation. In: Proceedings of the 27th IASTED International Conference Modelling, Identification and Control, Innsbruck, Austria, February 11-13, 2008, 430-435.
Zieniuk E., Szerszeń K., Bołtuć A.: Shape optimization of 2D elastic structures using parametric integral equations system and genetic algorithms. In: Proceedings of the 27th IASTED International Conference Modelling, Identification and Control, Innsbruck, Austria, February 11-13, 2008, 543-548.

2007
Zieniuk E.: Modelling and effective modification of smooth boundary geometry in boundary problems using B-spline. Engineering with Computers (2007), 39-48.
Zieniuk E., Szerszeń K., Bołtuć A.: Globalne obliczanie całek po obszarze w PUC dla dwuwymiarowych zagadnień brzegowych modelowanych równaniem Naviera-Lamego i Poissona. Modelowanie Inżynierskie, Tom 2, Nr 33, 2007, 181-186.
Zieniuk E., Szerszeń K.: Modelowanie powierzchni brzegu w trójwymiarowych obszarach zbudowanych z podobszarów o różnych parametrach w PURC. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, L. Bobrowski, A. Grzyb (Red.) Kraków 2007, 423-431.
Gabrel W., Zieniuk E.: Ewolucyjno-gradientowy algorytm identyfikacji geometrii brzegu w dwuwymiarowych zagadnieniach stacjonarnego rozkładu temperatury W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, L. Bobrowski, A. Grzyb (Red.) Kraków 2007, 69-78.
Zieniuk E., Bołtuć A., Kużelewski A.: Algorithms of identification of multi-connected boundary geometry and material parameters in problems described by Navier-Lame equation using the PIES. In: Advances in Information Processing and Protection, J Pejas, K. Saeed (Eds.), Springer Publisher, 2007, 409-418.
Zieniuk E., Kużelewski A.: Application of the interval PIES in irrotational flow problems. In: Recent Developments in Artificial Intelligence Methods, T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski (Eds.), AI-METH 2007, Gliwice 2007, 267-276.
Zieniuk E., Bołtuć A.: Identification of Unknown and Smooth Boundary Geometry Steered by de Boor Control Points in the PIES in Boundary Problems Modeled by Two-Dimensional Navier-Lame Equation. In: 7th World Congresses of Structural and Multidisciplinary Optimization, COEX Seoul Korea, 21-25 May 2007, on CD, 2479-2487.
Bołtuć A., Zieniuk E.: Analiza dokładności obliczeń współczynnika intensywności naprężeń z wykorzystaniem parametrycznego układu równań całkowych. W: Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów, 30 maja - 2 czerwca 2007, 37-40.
Zieniuk E., Bołtuć A.: Badanie zbieżności i dokładności rozwiązań otrzymywanych za pomocą PURC zastosowanego do rozwiązywania różnorodnych zagadnień brzegowych modelowanych równaniem Naviera-Lamego. W: I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 28-31.08.2007, na CD, 9 stron.
Zieniuk E., Bołtuć A.: Boundary points as a non-element method of modeling smooth geometries in two-dimentional problems defined by Navier-Lame equations solved by PIES. In: Computer Methods in Mechanics CMM 2007, June 19-22, 2007, Łódź-Spała, on CD, 9 page.

2006
Zieniuk E., Bołtuć A.: Non-element method of solving 2D boundary problems defined on polygonal domains modeled by Navier equation. International Journal of Solid and Structures, 43 (2006), 7939-7958.
Zieniuk E., Bołtuć A.: Bézier curves in the modeling of boundary geometry for 2D boundary problems defined by Helmholtz equation. Journal of Computational Acoustics, Vol. 14 No. 3, 2006, 353-367.
Zieniuk E., Szerszeń K.: A solution of 3D Helmholtz equation for boundary geometry modeled by Coons patches using the Parametric Integral Equation System. Archives of Acoustics Vol. 31, No. 1, Warszawa 2006, 99-111. (PAN)
Zieniuk E., Kużelewski A., Gabrel W.: Artificial intelligence algorithms combined with the PIES in identification of polygonal boundary geometry. Diagnostyka Nr 2 (38) 2006, 53-56.
Zieniuk E., Bołtuć A.: Modelowanie obszarów wielospójnych w parametrycznym układzie równań całkowych dla dwuwymiarowego równania różniczkowego Naviera. Modelowanie Inżynierskie, Tom 1, Nr 32, 2006, 507-512.
Zieniuk E., Kużelewski A., Bołtuć A.: Identyfikacja geometrii brzegu w zagadnieniach z nieprecyzyjnie zdefiniowanymi obszarami za pomocą rozmytego PURC. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, M. Nadera, A. Tylikowski (Red.), Warszawa 2006, 312-319.
Zieniuk E., Bołtuć A.: Segmenty liniowe w modelowaniu dwuwymiarowych obszarów wielokątnych w zagadnieniach brzegowych opisywanych równaniem Naviera. W: „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, M. Nadera, A. Tylikowski (Red.), Warszawa 2006, 305-311.
Zieniuk E., Bołtuć A., Szerszeń K.: Algorytmy genetyczne i PURC w identyfikacji geometrii brzegu w dwuwymiarowych zagadnieniach modelowanych równaniem Naviera. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju” L. Bobrowski, Z. Łukasik, Z. Strzyżakowski (Red.), Radom 2006, 334-342.
Zieniuk E., Kużelewski A.: Zagadnienie stacjonarnego przepływu ciepła modelowane za pomocą przedziałowego PURC. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, L. Bobrowski, Z. Łukasik, Z. Strzyżakowski (Red.), Radom 2006, 343-352.
Zieniuk E., Szerszeń K.: Efektywne modelowanie geometrii brzegu i rozwiązywanie trójwymiarowego równania Laplace’a za pomocą PURC. W: „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, L. Bobrowski, Z. Łukasik, Z. Strzyżakowski (Red.), Radom 2006, 353-360.
Zieniuk E., Szerszeń K., Bołtuć A.: Convergence analysis of the boundary geometry identification obtained by genetic algorithms in the PIES. In: Biometrics, Computer Security Systems and Artificial Intelligence Applications, K. Saeed, J. Pejaś, R. Mosdorf (Eds.), Springer 2006, 333-340.
Zieniuk E., Bołtuć A.: Non-element method for solving 2D boundary problems defined on connected polygonal domains described by Navier equation. In: III Europen Cconference on Computational Mechanics Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering, ECCOMAS, June 5-8, 2006, Lisbon, Portugal on CD, 14 stron.
Zieniuk E., Bołtuć A., Kużelewski A.: Identification of polygonal boundary geometry using the PIES in problems described by Navier equation. In: 13th International Multiconference on Advanced Computer Systems ACS 2006, J Pejas, El. Fray, K. Saeed (Eds.), Międzyzdroje, 18-20, October 2006, Szczecin Vol. II, 227-236.
Zieniuk E., Bołtuć A., Szerszeń K.: Selected methods of boundary geometry identification in boundary problems described by Navier equation. In: 10 International conference, Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2006, Vol. 2, Zakopane 4-7.12.2006, 475-480.
Zieniuk E., Kużelewski A.: Application of the interval PIES in selected electric field problems. In: 10 International conference, Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2006, Vol. 2, Zakopane 4-7.12.2006, 481-486.

2005
Zieniuk E., Bołtuć A.: Identification of polygonal domains using PIES in inverse boundary problems modeled by 2D Laplace’s equation. TASK QUARTERLY, Vol. 9 No. 4, 2005, 415-426.
Zieniuk E., Szerszeń K.: Liniowe płaty powierzchniowe Coonsa w modelowaniu wielokątnych obszarów w trójwymiarowych zagadnieniach brzegowych definiowanych równaniem Laplace’a. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, Tom 17, 2005, z. 2, 127-142. (PAN)
Zieniuk E., Kużelewski A.: Efektywne uczenie sztucznej sieci neuronowej za pomocą Parametrycznego Układu Równań Całkowych w celu identyfikacji wielokątnej geometrii brzegu w odwrotnych zagadnieniach brzegowych. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, T. 17, 2005, z. I, 19-32. (PAN)
Zieniuk E., Bołtuć A.: Analiza zbieżności rozwiązań dla dwuwymiarowego równania Helmholtza rozwiązywanego za pomocą PURC z dowolnymi warunkami brzegowymi. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, L. Bobrowski, A. Tylikowski (Red.) Warszawa 2005, 313-320.
Zieniuk E., Szerszeń K.: Płaty Béziea w modelowaniu nieliniowej trójwymiarowej geometrii brzegu w Parametrycznym Układzie Równań Całkowych (PURC) dla równania Laplace’a. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, L. Bobrowski, A. Tylikowski (Red.) Warszawa 2005, 321-328.
Zieniuk E., Kużelewski A.: Rozmyty parametryczny układ równań całkowych w symulacji dwuspójnych obszarów modelowanych równaniem Laplace’a. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, L. Bobrowski, A. Tylikowski (Red.) Warszawa 2005, 305-312.
Szczebiot R, Zieniuk E.: Numeryczna realizacja parametrycznego układu równań całkowych dla potencjału warstwy pojedynczej. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, L. Bobrowski, A. Tylikowski (Red.) Warszawa 2005, 292-298.
Zieniuk E., Szerszeń K.: Modelowanie kształtu brzegu bikubicznymi płatami Béziera w wielospójnych potencjalnych zagadnieniach brzegowych. W: XLIV Sympozjon PTMTS, „Modelowanie w Mechanice”, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Pol. Śl., Nr 29, Gliwice 2005, 539-545.
Zieniuk E., Bołtuć A.: Krzywe Beziera w modelowaniu ciągłej geometrii brzegu w zagadnieniach brzegowych opisywanych równaniem Naviera. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Transport nr 3(23), Radom 2005, 561-566.
Zieniuk E., Kużelewski A., Bołtuć A.: Zbadanie efektywności PURC w identyfikacji nieprecyzyjnie zdefiniowanej geometrii brzegu w zagadnieniach potencjalnych. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Transport nr 3(23), Radom 2005, 573-578.
Zieniuk E., Szerszeń K.: Trójkątne płaty powierzchniowe Coonsa w zastosowaniu do modelowania złożonych kształtów brzegu w Parametrycznym Układzie Równań Całkowych. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Transport nr 3(23), Radom 2005, 567-572.
Zieniuk E., Szerszeń K, Bołtuć A.: Genetic algorithms applied to optimal arrangement of collocation points in 3D potential boundary-value problems. In: Information Processing and Security Systems, K. Saeed, J. Pejaś (Eds.), Springer, New York 2005, 113-122.
Zieniuk E., Kużelewski A.: Fuzzy Parametric Integral Equations System in modelling of polygonal potential boundary problems described by the Laplace equation. In: Information Processing and Security Systems, K. Saeed, J. Pejaś (Eds.), Springer, New York 2005, 317-326.
Zieniuk E., Szerszeń K., Bołtuć A.: 3D boundary shape identification in boundary-value problems using the Parametric Integral Equation System with the aid of genetic algorithms. In: Image Analysis, Computer Graphics, Security Systems and Artificial Intelligence Applications Vol. I, K. Saeed, R. Mosdorf,…(Eds.), Białystok 2005, 43-51.
Zieniuk E., Kużelewski A.: Influence of boundary conditions and boundary geometry membership functions on the Laplace equation solutions obtained using PIES. In: Recent Developments in Artificial Intelligence Methods, AI-METH 2005, Gliwice 2005, T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski (Eds.), 251-254.
Zieniuk E., Bołtuć A.: Parametric integral equation system (PIES) in effective solving of the two-dimensional Helmholtz equation with any boundary conditions. In: Works on Acoustical and Health Care Engineering, R. Panuszka, M. W. Dobry, M. Iwaniec (Eds.), Kraków 2005, 4-14.
Zieniuk E., Szerszeń K.: Numeryczne rozwiązywanie trójwymiarowego równania Helmholtza za pomocą Parametrycznego Układu Równań Całkowych (PURC), In: Structures–Waves–Human Heath, Acoustical Engineering, R. Panuszka, M. Iwaniec (Eds.), vol. XIV, No. 1, Kraków 2005, 185-188.
Zieniuk E., Bołtuć A.: De Boor control points for effective identification of smooth boundaries in inverse boundary problems solved by PIES. In: Computer Methods in Mechanics, June 21-24, 2005, Czestochowa on CD, 6 page.
Zieniuk E., Bołtuć A.: Parametryczny układ równań całkowych (PURC) jako efektywna metoda alternatywna dla dualnej metody elementów brzegowych. III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów 1-4 czerwiec 2005, 457-460.
Zieniuk E., Kużelewski A.: Zagadnienie skręcania niepewnie zdefiniowanego pręta ze szczeliną za pomocą rozmytego Parametrycznego Układu Równań Całkowych. W: III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów 1-4 czerwiec 2005, 461-464.

2004
Zieniuk E., Bołtuć A.: Szerszeń K.: Numeryczne rozwiązywanie metodą kolokacji Czebyszewa parametrycznego układu równań całkowych (PURC) zastosowanego dla równania Laplace’a z warunkami brzegowymi Dirichleta na wielokątnych obszarach. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, Tom 16 (2004), z. 1, 17-31.
Zieniuk E., Szerszeń K., Bołtuć A.: Punkty narożne w modelowaniu liniowych powierzchni w trójwymiarowych potencjalnych zagadnieniach brzegowych. W: XLIII Sympozjon PTMTS, „Modelowanie w Mechanice”, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Pol. Śl., nr 23, Gliwice 2004, 519-524.
Zieniuk E., Szerszeń K, Bołtuć A.: Płaty powierzchniowe Conssa w modelowaniu trójwymiarowej geometrii brzegu w zagadnieniach brzegowych dla równania Laplace’a. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, A. Tylikowski, A. Grzyb (Red.), Kraków 2004, 447-454.
Zieniuk E., Bołtuć A.: Szerszeń K.: Metoda kolokacji Legendre’a w aproksymacji PURC zastosowanych do rozwiązywania równania Laplace’a z warunkami brzegowymi Dirichleta na wielokątnych obszarach. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, A. Tylikowski, A. Grzyb (Red.), Kraków 2004, 431-438.
Zieniuk E.: Metoda punktów brzegowych (MPB) jako bezelementowa metoda rozwiązywania dwuwymiarowych równań Laplace’a. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, A. Tylikowski, A. Grzyb (Red.), Kraków 2004, 423-430.
Szczebiot R., Zieniuk E.: Parametryczny układ równań całkowych (PURC) w zastosowaniu do rozwiązywania równania Poissona. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, A. Tylikowski, A. Grzyb (Red.), Kraków 2004, 351-358.
Zieniuk E., Kużelewski A.: Symulacja rozmytych zagadnień brzegowych za pomocą PURC w wielokątnych obszarach modelowanych równaniem Laplace’a. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, A. Tylikowski, A. Grzyb (Red.) Kraków 2004, 439-446.
Zieniuk E., Kużelewski A.: Rozmyty Parametryczny Układ Równań Całkowych w zagadnieniu skręcania pręta modelowanego krzywymi Zbiera. Zeszyty Naukowe Politechniki Radomskiej, Elektryka nr 2 (8) 2004, 265-270.
Zieniuk E., Szerszeń K.: Modyfikacja geometrii brzegu za pomocą punktów kontrolnych de Boora w trójwymiarowym Parametrycznym Układzie Równań Całkowych. Prace naukowe Politechniki Radomskiej, Elektryka nr 2(8), Radom 2004, 271-276.
Zieniuk E., Szerszeń K., Bołtuć A.: Bezier and Coons surfaces in the modelling and modification of the 3-D potential boundary-values problems. In: Computer Information Systems and Applications vol. I, K. Saeed, R. Mosdorf,…(Eds.), Białystok 2004, 127-134.
Zieniuk E., Kużelewski A.: Identification of the boundary geometry in the potential boundary problems using PIES-trained artificial neural network. In: Computer Information Systems and Applications, vol. II, K. Saeed, R. Mosdorf,…(Eds.) Białystok 2004, 108-116.
Zieniuk E., Kużelewski A.: The interval Parametric Integral Equations System in the boundary potential problems in polygonal domains. In: Computer Information Systems and Applications, vol. II, Białystok 2004, 87-95.
Zieniuk E., Kużelewski A.: Modelling of potential boundary problems described by Bézier curves using the fuzzy Parametric Integral Equations System. In: Recent Developments in Artificial Intelligence Methods, AI-METH 2004, Gliwice 2004, T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski (Eds.) 313-316.
Zieniuk E., Bołtuć A.: An algorithm for numerical solving of the two-dimensional Helmholtz equation using a parametric integral equations systems (PIES). In: Structures–Waves–Human Health vol. XIII, No.1, R. Panuszka (Edr.) 2004, 157-164.

2003
Zieniuk E.: Bézier curves in the modification of boundary integral equations (BIE) for potential boundary-values problem. International Journal of Solids and Structures, 2003, Vol. 40/9, 2301-2320.
Zieniuk E.: Hermite curves in the modification of integral equations for potential boundary-value problems. Engineering Computations, 2003, Vol. 20, No 2, 112-128.
Zieniuk E., Kużelewski A.: Neuronowe punkty narożne w identyfikacji wielokątnej geometrii brzegu w potencjalnych zagadnieniach brzegowych. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, T. Krzyżyński, A. Tylikowski (Red.), Koszalin 2003 (CD-ROM)
Zieniuk E., Gabrel W.: Ewolucyjna metoda detekcji pęknięć w materiałach izotropowych w zagadnieniach skręcania pręta. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, T. Krzyżyński, A. Tylikowski (Red.), Koszalin 2003, 288-296.
Szczebiot R., Zieniuk E.: Modelowanie i symulacja potencjalnych zagadnień brzegowych z wielokątnymi podobszarami o różnych właściwościach. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, T. Krzyżyński, A. Tylikowski (Red.), Koszalin 2003, 255-260.
Zieniuk E., Kużelewski A.: Sztuczne sieci neuronowe w identyfikacji dwuspójnych obszarów w zagadnieniach brzegowych modelowanych dwuwymiarowym równaniem Laplace’a. Zeszyty Naukowe Politechniki Radomskiej, Elektryka nr 1(6) 2003, 165-170.
Zieniuk E., Szczebiot R.: Parametryczny układ równań całkowych w zagadnieniach opływu cieczą ciał nieruchomych. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Transport nr 1(17), Radom 2003, 703-708.
Zieniuk E., Kużelewski A.: Sieci neuronowe w modelowaniu odwrotnych zagadnień brzegowych z identyfikowanymi wielokątnymi geometriami brzegów. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi 2003, nr 2(1), 103-113.
Zieniuk E., Kużelewski A.: Artificial neural network in identifying two dimensional domains on the basis of potential distribution in inverse problems. In: Computer Information Systems and Industrial Management Applications, K. Saeed, R. Mosdorf, Z. Sosnowski, O-P. Hilmola (Eds.), Białystok 2003, 110-116.
Zieniuk E., Szerszeń K.: Bézier and B-spline curves in visualization and creation of geometries in the solution of boundary problems. In: Computer Information Systems and Industrial Management Applications, K. Saeed, R. Mosdorf, Z. Sosnowski, O-P. Hilmola (Eds.) Białystok 2003, 31-38.
Zieniuk E.: The parametric integral equation system (PIES) for solutions of the 2-D wave equations in polygonal domains. In: Structures–Waves–Human Health vol. XII, 2003, No. 2, R. Panuszka (Edr.), 151-160.
Zieniuk E.: Application of parametric integral equations system (PIES) for the analysis of polygonal cross-section torsional bars made of various materials. In: Proceedings of the 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics, CMM 2003, Gliwice/Wisła, June 3-6, 2003, CD ROM, 7 page.
Zieniuk E.: Matematyczne modelowanie szczelin w skręcanych prętach za pomocą parametrycznego układu równań całkowych (PURC). W: Materiały II Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów 2003, 4-7.06, 2003, 383-385.
Zieniuk E., Gabrel W.: Odtworzenie kształtu pęknięć przy użyciu hybrydowej metody ewolucyjnej na przykładzie zagadnienia skręcania pręta. W: Materiały II Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów 2003, 4-7. 06. 2003, 387-389.

2002
Zieniuk E.: A new integral identity for potential polygonal domain problems described by parametric linear functions. Engineering Analysis with Boundary Elements, 2002, Vol. 26/10, 897-904.
Zieniuk E., Gabrel W.: Hybrydowa ewolucyjna metoda poszukiwania pierwiastków układów równań nieliniowych. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, Tom 14, z. 4, 2002, 333-346. (PAN)
Zieniuk E.: v-spline curves for boundary geometry modeling in two-dimensional potential boundary value problems with singular corner points. Task Quarterly, Vol. 6, No. 4 (2002), 641-650.
Zieniuk E., Gabrel W.: The identification of the boundary geometry with corner points in inverse two-dimensional potential problems. Task Quarterly, Vol. 6 No 4 (2002), 651-660.
Zieniuk E., Szczebiot R.: PURC w rozwiązywaniu dwuwymiarowych zagadnień potencjalnych z podobszarami modelowanymi krzywymi B-spline. W: XLI Sympozjon PTMTS, „Modelowanie w mechanice”, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Pol. Śl., nr 18, 2002, 487-492.
Zieniuk E., Szczebiot R.: Modelowanie i numeryczne rozwiązywanie potencjalnych zagadnień brzegowych z brzegowymi punktami osobliwymi za pomocą PURC. W: XLI Sympozjon PTMTS, „Modelowanie w mechanice”, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Pol. Śl., nr 18, 2002, 481-486.
Szczebiot R., Zieniuk E.: Application of parametric integral equations system for solution of potential problems with different properties polygons sub areas. In: Proceedings of the 15th Nordic Seminar on Computational Mechanics, 18-19 October 2002, 275-278.

2001
Zieniuk E.: Potential problems with polygonal boundaries by a BEM with parametric linear functions. Engineering Analysis with Boundary Elements, 2001, Vol. 25 No. 3, 185-190.
Zieniuk E., Gabrel W.: Genetic algorithms based on a new system of integral equations in identification of material constants for anisotropic media. Mechanics of Composite Materials, 2001, Vol. 37, No. 3, 217-222.
Zieniuk E., Szczebiot R.: Modelowanie geometrii brzegu krzywymi Béziera w teorii potencjału warstwy pojedynczej. W: XL Sympozjon PTMTS, „Modelowanie w mechanice”, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Pol. Śl., nr 17, 2001, 245-250.
Zieniuk E.: Zmodyfikowane krzywe sklejane w modelowaniu zagadnień brzegowych z osobliwymi punktami narożnymi. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, J. Rybicki, A. Tylikowski (Red.), Gdańsk Sobieszewo 2001, 444-450.
Szczebiot R., Zieniuk E.: Numeryczna analiza wpływu osobliwych punktów geometrii brzegu na dokładność rozwiązań zagadnień brzegowych. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, J. Rybicki, A. Tylikowski (Red.), Gdańsk Sobieszewo 2001, 346-350.
Gabrel W., Zieniuk E.: Identyfikacja geometrii brzegu z punktami narożnymi w odwrotnych dwuwymiarowych zagadnieniach potencjalnych. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, J. Rybicki, A. Tylikowski (Red.), Gdańsk Sobieszewo 2001, 125-130.
Zieniuk E., Gabrel W.: Hybrydowa ewolucyjna metoda rozwiązywania układów równań nieliniowych. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, J. Rybicki, A. Tylikowski (Red.), Gdańsk Sobieszewo 2001, 451-456.
Zieniuk E.: Simple-layer potential with boundary modelling by B-spline curves for Helmholtz equations. In: Structures–Waves–Biomedical Engineering. R. Panuszka (Eds.), vol. X, No.1, Crakow 2001, 91-100.
Zieniuk E.: The new parametric integral equation systems to be used in the numeric analysis of the torsion of bars being modelled by B-spline curves. In: Proc. of 2 European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2001, Cracow 26-29.06, 2001, Poland, CD-ROM, 14 pages.
Zieniuk E., Szczebiot R.: Algorytm numerycznej analizy dyfrakcji fali wodnej na pionowych cylindrach modelowanych krzywymi Béziera. Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, Seria: Konferencje, XLVIII Otwarte Seminarium z Akustyki Wrocław 2001, 299-304.

2000
Zieniuk E.: B-spline curves in geometry modelling of the domain in biomechanical problems. Systems Analysis Modelling Simulation, 2000, Vol. 38, Akademie Verlag, Berlin, 51-64.
Gabrel W., Zieniuk E.: Identyfikacja parametrów anizotropowego ośrodka za pomocą metody hybrydowej. W: III Konferencja PTMTS, „Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki”, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Pol. Śl., nr 14, 2000, 51-56.
Zieniuk E.: Brzegowe rozwiązanie podstawowe i osobliwe dla anizotropowego obszaru ograniczonego krzywymi Béziera. W: XXXIX Sympozjon PTMTS „Modelowanie w Mechanice”, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Pol. Śl., nr 13, 2000, 369-374.
Gabrel W., Zieniuk E.: Algorytmy ewolucyjne w identyfikacji parametrów obszaru z segmentowo-liniowym brzegiem dla równania Laplace’a. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, L. Bobrowski, R. Bogacz (Red.), Warszawa 2000, 422-429.
Zieniuk E., Szczebiot R.: Wielomiany ortogonalne w rozwiązywaniu nowych układów równań całkowych dla zagadnień potencjalnych. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, L. Bobrowski, R. Bogacz (Red.), Warszawa 2000, 162-173.
Zieniuk E.: Układ równań całkowych dla równania Laplace’a z symulowanym obszarem ortotropowym ograniczonym krzywymi Béziera. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, L. Bobrowski, R. Bogacz (Red.), Warszawa 2000, 174-183.
Zieniuk E., Gabrel W.: Zmodyfikowane krzywe sklejane w modelowaniu geometrii brzegu w zagadnieniach brzegowych. W: PTSK „Symulacja w badaniach i rozwoju”, R. Bogacz, E. Kołodziejski, Z. Strzyżakowski (Red.), Warszawa 2000, 297-303.
Gabrel W., Zieniuk E.: Algorytmy ewolucyjne w identyfikacji geometrii brzegu obszarów dwuspójnych w dwuwymiarowych zagadnieniach potencjalnych. W: Symulacja w badaniach i rozwoju”, R. Bogacz, E. Kołodziejski, Z. Strzyżakowski (Red.), Warszawa 2000, 51-60.
Gabrel W., Zieniuk E., Sutyniec A.: Hybrydowa metoda identyfikacji geometrii brzegu modelowanej krzywymi Béziera w dwuwymiarowych zagadnieniach potencjalnych. Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna. W: Materiały IV Krajowej Konferencji, Lądek Zdrój, 5-8 06.2000, 75-82.
Zieniuk E., Szczebiot R.: Skręcanie pręta modelowanego krzywymi Béziera na podstawie parametrycznego układu równań całkowych. W: IX Krajowa konferencja wytrzymałości i badania materiałów. Materiały IX KKWiBM, Zakopane 2000, 165-171.
Zieniuk E.: Bézier control points in control of boundary geometry in two-dimentional boundary problems. In: Control and Self-Organization in Nonlinear Systems, Proceedings of the First International Conference, Z. Bartosiewicz, M. Marczak, E. Pawłuszewicz (Eds.), Białystok (Supraśl), 15-18 February 2000, 63-79.
Zieniuk E., Gabrel W.: Identification of Bézier control points in inverse boundary problems by genetic algorithms. In: Control and Self-Organization in Nonlinear Systems, Proceedings of the First International Conference, Z. Bartosiewicz, M. Marczak, E. Pawłuszewicz (Eds.), Białystok (Supraśl), 15-18 February 2000, 81-93.
Zieniuk E.: Nowa koncepcja rozwiązywania rozmytych zagadnień brzegowych. Materiały z konferencji W: „Informatyka teoretyczna. Metody analizy informacji niekompletnej i rozproszonej” Politechnika Białostocka, X lat Instytutu Informatyki, Białystok 2000, 182-192.

1999
Gabrel W., Zieniuk E.: The genetic algorithm in the inverse boundary value problems. In: Modelling and Simulation: A Tool for the Next Millennium vol. II, 13th. European Simulation Multiconference, H. Szczerbicka (Edr.), Warsaw, Poland, June 1-4, 1999, 449-453.
Zieniuk E., Szczebiot R.: The simulation of the boundary geometry by Bézier’s curves in potential problems. In: Modelling and Simulation: A Tool for the Next Millennium vol. I, 13th European Simulation Multiconference, H. Szczerbicka (Edr.), Warsaw, Poland, June 1-4, 1999, 532-537.
Zieniuk E.: New integral equation systems for boundary value-problems with cubic polynomial deformation of the boundary. Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź, serie: Recherches sur les Déformmations vol. XXVIII, 1999, 103-113.
Zieniuk E., Szczebiot R.: Krzywe Béziera w modelowaniu geometrii brzegu w zagadnieniach brzegowych. W: XXXVIII Sympozjon PTMTS, „Modelowanie w mechanice”, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Pol, Śl., nr 9, 1999, 321-326.
Zieniuk E., Gabrel W.: Algorytmy genetyczne w identyfikacji warunków Neumanna w odwrotnych zagadnieniach brzegowych. W: XXXVIII Sympozjon PTMTS, „Modelowanie w Mechanice”, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Pol. Śl., nr 9, 1999, 315-320.
Zieniuk E., Szczebiot R.: Modyfikacja geometrii brzegu w zagadnieniach brzegowych na podstawie nowego układu równań całkowych. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, R. Bogacz, A. Tylikowski (Red.), Warszawa 1999, 355-366.
Gabrel W., Zieniuk E.: Algorytmy genetyczne w identyfikacji geometrii brzegu w odwrotnych zagadnieniach brzegowych. W: PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, R. Bogacz, A. Tylikowski (Red.), Warszawa 1999, 80-89.
Zieniuk E.: Segmentowo-liniowa modyfikacja brzegowych równań całkowych dla równania Helmholtza. In: Structural Acoustics & Vibrations for Technology. R. Panuszka (Eds.), vol. VIII. Cracow 1999, 115-118.
Gabrel W., Zieniuk E.: The evolution method with delta coding algorithm in identification of Neumann conditions in inverse boundary value problems. In: Proceedings of the Four Conference Neural Networks and Their Application, L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz (Eds.) 18-22.05 Zakopane, Częstochowa 1999, 401-406.
Gabrel W., Zieniuk E.: Algorytmy ewolucyjne z delta-kodowaniem w identyfikacji geometrii brzegu dla równania Laplace’a. Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna. W: Materiały III Krajowej Konferencji. Potok Złoty, 25-28.05. 1999, 107-114.
Zieniuk E.: A system of integral equations for analysis of the plate vibrations modelled by Bézier’s curves. In: Proceedings 5th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications, J. Awrejcewicz, J. Grabski, J. Mrozowski (Eds.), Łódź December 6-8, 1999, 385-390.

1998
Zieniuk E.: Analytical modification of the boundary integral equations for the boundaries approximated by linear segments. Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź, serie: Recherches sur les Déformmations, vol. XXVI, 1998, 71-82.
Zieniuk E.: Krzywe B-spline w modelowaniu geometrii obszaru w zagadnieniach biomechaniki. In: Proc. Conf. on Biomechanics - Modelling, Computational Methods, Experiments and Biomedical Applications. J. Awrejcewicz, M. Ciach, M. Kleiber (Eds.), Łódź, 7-8.12.1998, 229-236.
Aktualności    |    Pracownicy    |    Działalność naukowa    |    Dydaktyka    |    Linki